Show simple item record

dc.contributorMeyer, Sunnivaen_GB
dc.date.accessioned2018-11-13T07:56:09Z
dc.date.available2018-11-13T07:56:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1106
dc.identifier.isbn978-82-464-1548-2en_GB
dc.identifier.other2009/00447
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2121
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en typologi for uønskede hendelser som kan true vår nasjonale sikkerhet, med et spesielt fokus på de nærmeste ti årene. Typologien vil bidra til å synliggjøre bredden av utfordringer for nasjonalt sikkerhetsarbeid, og den vil være et utgangspunkt for senere utvikling av scenarier. Sammenlignet med tilsvarende arbeider, har denne typologien to nye egenskaper. Den inkluderer en ny klasse uønskede hendelser, aggregerte individuelle handlinger. I tillegg gjør den det enkelt å kombinere flere hendelsestyper i et scenario. Hoveddimensjonene i typologien er årsak og primærkonsekvens, men typologien har flere underdimensjoner. Evaluering av typologien for uønskede hendelser viser at den er dekkende, praktisk brukbar, forståelig og nyskapende, men ikke ekskluderende og like enkel som ønskelig. Totalt presenterer rapporten 77 hendelsestyper, fordelt på intenderte og ikke-intenderte hendelser. Innenfor hver hendelsestype er variasjonsmulighetene store, og i tillegg er det mulig å koble kjeder av hendelser som gjør utfallsrommet enda større. Typologien gir derfor et godt bilde av prinsipielle uønskede hendelser som kan true norsk sivil og militær sikkerhet.en_GB
dc.description.abstractThis report presents a typology for unwanted incidents that may pose a threat to national safety and security in Norway, in particular during the coming 10 years. The rationale for making this typology is to describe the broad spectrum of threats that the emergency preparedness work in Norway has to address. It will also be a useful tool for developing specific scenarios. Compared with earlier works on similar typologies, our approach is innovative in two ways. It includes a new class of incidents, aggregated individual actions, and the typology is accommodated for combining several incident types in one scenario. The main dimensions in the typology are cause and primary effect, but it also comprises minor divisions in subsections of the typology. An evaluation of the typology concludes with that it is exhaustive, practically applicable, comprehensible and innovative, but not excluding or sufficiently pragmatic. In total, the typology contains 77 incident types, divided between intended and non-intended incidents. The incident types are rather general, so the potential for local variations is huge. Also, by combining different incident types, it is possible to define numerous specific scenarios. The typology succeeds in presenting the principal unwanted incidents that might pose a threat to Norwegian safety and security.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleTypologi over uønskede hendelseren_GB
dc.subject.keywordSikkerheten_GB
dc.subject.keywordBeredskapen_GB
dc.subject.keywordSamfunnssårbarheten_GB
dc.subject.keywordMorfologien_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue2009/00447en_GB
dc.source.pagenumber35en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record