Show simple item record

dc.contributorPalm, Hans Christianen_GB
dc.contributorAjer, Halvoren_GB
dc.contributorHaavardsholm, Trym Vegarden_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T14:08:59Z
dc.date.available2018-11-09T14:08:59Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1020
dc.identifier.isbn978-82-464-1390-7en_GB
dc.identifier.other2007/02472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2078
dc.description.abstractThis report describes different techniques for preprocessing, segmentation, and detection of vehicle sized objects in LADAR images. Five preprocessing strategies are presented; 1) Median filtering, 2) Two 1-D median filters in cascade, 3) Spoke median filter, 4) Donut filter, 5) Outlier detection and removal. The spoke median and donut filters were virtually worthless. The other filters worked equally well. The outlier detector removed outlers while perserving edges and small structures (and image noise). Concerning segmentation algorithms, we have implemented and tested four groups of region based algorithms and one group of edge based algorithms. Output from the segmentation is input to an object definition algorithm. Two strategies are proposed; one conventional agglomerative clustering approach, and one graph based approach. In essence, they both give the same results. Clusters with height, width, and length within predefined intervals are assumed to be possible objects. All algorithms are tested on real data of various vehicles in different scenes. It is difficult to draw any general conclusions. However, it seems that the region based algorithms perform better than the edge based ones. Among the region based strategies, those based on morphology or filtering operations perform well in most cases.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver ulike teknikker for preprosessering, segmentering og deteksjon av kjøretøyliknende objekter i LADAR-bilder. Fem ulike preprosesseringsstrategier er presentert; 1) medianfiltrering, 2) to 1-D medianfiltre i kaskade, 3) spokemedianfilter, 4) smultringfilter, 5) outlierdeteksjon med påfølgende fjerning av outliere. Spokemedianfilteret og smultringfilteret var i praksis ubrukelige. De resterende filtrene hadde praktisk talt samme yteevne. Når det gjelder segmenteringsalgoritmer har vi implementert og testet fire grupper av regionbaserte algoritmer og en gruppe med kantbaserte algoritmer. Output fra segmenteringen er input til en objektdefineringsalgoritme. To ulike strategier er foreslått; en agglomerativ clusteringsalgoritme og en basert på grafer. Essensielt gir de identiske resultater. Clustre med høyde, bredde og lengde innenfor predefinerte intervall er antatt å være mulige objekter. Alle algoritmene er testet på reelle data av ulike kjøretøy i ulike scener. Det er vanskelig å trekke noen generelle konklusjoner. Imidlertid ser det ut som at de regionbaserte algoritmene har en større yteevne enn de kantbaserte. Blant de regionbaserte algoritmene er det de som er basert på morfologi og filteringer som i de fleste situsjonene fungerer best.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleDetection of military objects in LADAR imagesen_GB
dc.subject.keywordBildebehandlingen_GB
dc.subject.keywordDeteksjonen_GB
dc.source.issue2007/02472en_GB
dc.source.pagenumber68en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record