Show simple item record

dc.contributorReitan, Bård K.en_GB
dc.contributorHafnor, Hildeen_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T10:30:30Z
dc.date.available2018-11-09T10:30:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1084
dc.identifier.isbn978-82-464-1350-1en_GB
dc.identifier.other2007/02606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2076
dc.description.abstractEn generell militær trend er det økte fokuset på ”evne til samarbeid”. Bakgrunn for denne rapporten er ønske om å ta i bruk og utnytte ”moderne” informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å øke den militære evnen til bedre og mer innovativ samhandling. Vi mener det ligger et stort, men uforløst, samhandlingspotensial i Forsvaret. For å få realisert noe av dette potensialet krever det at vi forsøker å tenke nytt rundt type teknologier og nye typer anvendelser. Det har i de siste årene skjedd en markant endring i sosiale bruksmønstre på, og anvendelser av, internett. Noen bruker begrepet Web 2.0 om det som skjer, mens andre omtaler denne endringen for ”sosialiseringen av internett”. Åpenhet og brukerdeltagelse er sentrale elementer i Web 2.0. Web 2.0 teknologi kan benyttes til å realisere ”lette” tjenester og vil i prinsippet komplementere og utfylle SOA teknologien. I rapporten betrakter vi et utvalg av Web 2.0 tjenester og presenterer noen ideer for anvendelser i Forsvaret. Webfeeds kan være en effektiv måte å tilgjengeliggjøre eksisterende informasjon på og samtidig gjøre informasjonen tilgjengelig for nye tjenester. Brukerne må gis mulighet til å være innholdsfortolkere, som for eksempel ved fildeling, kunne koble metainformasjon til filene. Social bookmarking er et nytt konsept for å fortolke og tagge informasjon. Wikier er en spesielt interessant teknologi og samhandlingsform for kunnskapsbaser. 3D virtuelle verdener er i ferd med å bli moden teknologi og dermed en spesielt interessant arena for samhandling. Facebook og lignende steder viser også en del aktivitet relatert til Forsvaret. Slik aktivitet indikerer at det kan være et behov for lignende sosiale nettverkstjenester også internt i Forsvaret. Web mapping er tjenester relatert til kart og geolokalisering på web. Området opplever en rivende utvikling og en enorm innovasjon; alle informasjonskilder skal nå visualiseres. Vi som brukere kommer stadig nærmere det å utvikle og konfigurere tjenester skreddersydd til våre egne behov. Mashups med informasjonskilder er blitt enkelt og åpne verktøy er tilgjengelig på web. For oss er det åpenbart at Web 2.0 teknologier og anvendelser må være komponenter i Forsvarets fremtidige INI på linje med de mer tradisjonelle tjenestene. I tillegg vil vi til stadighet bli utfordret på vår evne til å åpne opp, være inkluderende og å legge til rette for deltagelse og selvfølgelig vår evne til å nyttegjøre oss denne deltagelsen.en_GB
dc.description.abstractA general military trend is the increasing focus on co-operation and interaction. This report is based on a desire to start using modern information and communication technology to enhance the military ability to be more efficient and innovative in its interaction and co-operation. In our understanding, there is a significant potential for improvement. To realize this potential, we need to rethink which technologies we use and how they are used. The last few years there has been a small revolution in how the Internet is used. Some use the notion Web 2.0, others address the change as a socialization of the Internet. Central elements of the concept Web 2.0 are openness and user involvement. The Web 2.0 technologies can be used to implement light services, and such the Web 2.0 technology may complement SOA technology. In this report, we present some ideas for military use and utilization of Web 2.0 technology. Web feeds are efficient, still simple, tools for publishing dynamic information. Using web feeds, the information is also well prepared for use in mashups. Users should be given the ability to comment on content, or to provide meta information, for example in the context of file sharing. Social bookmarking is a new concept for organizing information, letting every user provide a compact interpretation of the information. The Wiki technology is interesting as a simple technology for implementing a knowledge base and for its philosophies of how work may be accomplished. 3D virtual worlds are about to become mature technology and so an interesting arena for interaction. Facebook and similar sites also have activity related to the Norwegian Defence. We see this as an argument for social networking services also internally in the organization. Web mapping services are related to maps and geodata on the web. This is an area of constant innovation: All information sources are about to be geo visualized. As users, we will soon be able to generate and configure our own tailored services. Mashups using information is becoming simpler as open tools become available on the Web. To us, Web 2.0 technologies and their employment and use, are obvious components in the future information infrastructure of the Norwegian Defense. Furthermore, we will constantly be challenged on our ability to open up, be including, design for participation and utilize such constructs.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleSosiale teknologier for samhandling og nettverking : fra publisering til deltagelse og sosial interaksjonen_GB
dc.subject.keywordInternetten_GB
dc.subject.keywordInformasjonsinfrastrukturen_GB
dc.subject.keywordSosiale nettverken_GB
dc.source.issue2007/02606en_GB
dc.source.pagenumber48en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record