Show simple item record

dc.contributorHennum, Alf Christianen_GB
dc.contributorGlærum, Sigurden_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T10:01:32Z
dc.date.available2018-11-09T10:01:32Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1021
dc.identifier.isbn978-82-464-1262-7en_GB
dc.identifier.other2007/02174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2065
dc.description.abstractDenne rapporten er en dokumentasjon av en analyse som FFI-prosjektet SIMFOR har gjennom-ført til støtte for Forsvarsstudien 07 (FS 07). Utgangspunktet for analysen har vært oppdraget SIMFOR ble gitt av FS 07: Gjør en gapanalyse av FS 07s anbefalte struktur og vurder alternative forsvarsstrukturer på lang sikt, med en tidshorisont i 2028. Rapporten tar for seg metoden som er blitt benyttet i analysene og beskriver denne i detalj. Meto-den kan kalles kapabilitetsbasert da både krav til strukturen og strukturen representeres ved hjelp av kapabilitetskategorier. Analysen tar utgangspunkt i en sikkerhetspolitisk analyse av fremtiden for å identifisere hvilke utfordringer Norge kan møte på lang sikt. Deretter utledes scenarioklasser. Disse dekomponeres i oppgaver og deloppgaver. Deretter spesifiseres scenarier geografisk. Ut i fra valgte ambisjon, geografi og dekomponering av scenarioklassene kan styrkekrav utledes. Disse kapabilitetskravene kan enten benyttes til å teste en forsvarsstruktur (gapanalyse) eller de kan brukes til å utvikle nye forsvarsstrukturer. I begge tilfeller benyttes et program som finner den mest kosteffektive løs-ningen på kravene i forhold til strukturelementene som velges. I denne rapporten viser vi også hvordan verktøyet J-DARTS benyttes til å støtte gjennomføringen av analysen. Ved hjelp av dette verktøyet får vi en sporbarhet i prosessen og en mulighet til enkelt å lagre resultatene fra analysen. Dette muliggjør en forenkling av neste forsvarsanalyse fordi man tar utgangspunkt i et allerede eksisterende arbeid.en_GB
dc.description.abstractThis report has been written as part of project 1021 SIMFOR (Support to MOD’s long term de-fence planning) and is an input to the Chief of Defence’s Defence Study 2007 (FS 07). The report describes in detail the chosen method in our defence analysis for FS 07. The approach is based upon the NATO DRR-process and could be classified as a capability based planning process. The analysis is based on a description of potential future national challenges for the Norwegian defence. From this study a set of scenario types was developed. The scenario types gave the start-ing point for the development of more specific scenarios. The scenarios were decomposed into tasks which were analyzed and used to determine the capability requirements. These requirements were used to test the proposed defence structure (2012), and to develop cost-effective defence structures for the future (2028). The report also shows how we have used the J-DARTS tool to support the analysis. The tool gi-ves us traceability and an easy way to collect and store the extensive amount of data needed to carry out a defence study. This will also simplify the next analysis because we have a starting point to work from.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMetode for langtidsplanlegging - støtte til FS 07en_GB
dc.subject.keywordForsvarsanalyseen_GB
dc.subject.keywordForsvarsplanleggingen_GB
dc.source.issue2007/02174en_GB
dc.source.pagenumber30en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record