Show simple item record

dc.contributorHafnor, Hildeen_GB
dc.contributorReitan, Bård K.en_GB
dc.contributorHadzic, Dinkoen_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T10:00:00Z
dc.date.available2018-11-09T10:00:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1084
dc.identifier.isbn978-82-464-1284-9en_GB
dc.identifier.other2007/02588
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2063
dc.description.abstractDette er en innledende studie hvor vi ser på hvordan 3D virtuelle verdener kan gi nytteverdi i en militær samhandlingskontekst. 3D teknologi har i løpet av det siste tiår gått fra å være en eliteteknologi til å bli en teknologi for folk flest. Utviklingen av virtuelle verdener for ”massene” har man først sett innen spill og underholdning, men teknologien blir i stadig større grad benyttet og tenkt brukt til å utføre ekte arbeid, av ekte mennesker – i en virtuell verden. Store selskaper som for eksempel IBM satser nå tungt på virtuelle 3D verdener. Flere og flere bedrifter etablerer seg i virtuelle verdener og holder møter, demonstrerer produkter og tilbyr sine tjenester der. Forskere tar også i bruk virtuelle verdener for å forske på menneskers atferdsmønstre. En virtuell verden er en 3D gjengivelse av en verden. I denne verden har de som deltar sin representasjon; en avatar. Denne kan man styre rundt i den virtuelle verdenen og kommunisere med andre avatarer og generelt ta del i det som skjer i den virtuelle verdenen. Flere av de virtuelle verdener man ser i dag har egne økonomier, og det å lage noe, forme objekter og å utføre arbeid i den virtuelle verdenen er noe av det som gir mening i tilstedeværelsen. Det finne mange forskjellige virtuelle verdener, med forskjellige egenskaper: World of Warcraft er et eksempel på et teambasert spill i fantasy-sjangeren med hensikt å underholde. Spillet har et overordnet mål og spillerne blir hele tiden gitt oppgaver som de er avhengig av å løse i samarbeid med andre spillere for å kunne avansere i spillet. Second Life er et virtuelt samfunn hvor mennesker møtes og har sosial omgang med andre, og preges av en sosial og brukerstyrt utvikling. I denne verdenen tilbys det blant annet tjenester som underholdning, kurs, utdanning, kjøp av virtuelt land, og så videre. Wonderland er en virtuell verden utviklet av Sun Microsystems, basert på Second Life konseptet. Wonderland er en virtuell organisasjonsverden hvor mennesker kan samarbeide og sosialisere på samme måte som de ville ha gjort på en arbeidsplass i den virkelige verden. Ideen bak Wonderland er å styrke menneskers samarbeidsevne i arbeidslivet, spesielt innen organisasjoner der man har behov for å samarbeide over store geografiske avstander. Wonderland er et open source prosjekt og vi ser Wonderland som den mest interessante plattformen for videre utforskning og eksperimentering. Forslag til mulige anvendelsesområder er mange: Formelle og uformelle møtearenaer, som for eksempel virtuelle briefing-, kommando- eller operasjonsrom. Virtuelle verdener kan også brukes til å tilgjengeliggjøre reachback-funksjoner. Andre spennende anvendelsesområder er innen trening, øving og eksperimentering, spesielt med omgivelser og hendelser som ikke vil være praktisk tilgjengelig i den virkelige verden. Det kan også være et sted for trening av sosiale og kulturelle ferdigheter På FFI har vi nå et testoppsett av Wonderland og en rekke ideer til eksperimenter innen teknologi, menneskelige faktorer og bruk av virtuelle verdener generelt. Teknologien for virtuelle verdener er fortsatt litt umoden og eksperimentell. Det er utfordringer av både teknologisk og sosial art knyttet til denne teknologien, men vi har tro på at dette er et felt det vil være nyttig for Forsvaret å følge med på.en_GB
dc.description.abstractThis is an introductory investigation on 3D virtual worlds and how they may enhance military collaboration. In the last decade 3D technology has gone from a technology for the few to become a technology for the “common people”. The development of 3D as a mass technology has at first been seen within gaming and entertainment. Lately the technology is used, and is the intention of a growing mass to be used, for real work, done by real people – in a virtual world. Large companies are seriously beginning to investigate virtual 3D worlds, IBM being an example. A growing number of businesses are present in virtual worlds. They hold meetings, promote their products and in general offer their services in these virtual worlds. For researchers, virtual worlds have become at place to do research on human behaviors. The examples are numerous. A virtual world is a 3D rendering of some world. In this world the participants are represented by avatars. An avatar may be steered within the virtual world; it can communicate to others, and in general participate in the everyday life of the virtual world. Several of the virtual words seen today have their own economy. Creating something, forming objects, and doing work in the virtual world is an aspect of what gives meaning to virtual life. There is a broad selection of virtual worlds and with different characteristics: World of Warcraft is an example of a team-based fantasy adventure where players are fighting monsters, performing quests and building skills. This is a game that necessitates collaboration between players in order to make success and level up their characters. Second Life is an example of a virtual world that recreates a human society and does not fit the standard definition of games. It does not have points, scores, winners or losers, or levels. Residents can explore, meet other residents, socialize, participate in individual and group activities, create and trade items and services from one another. Wonderland is a virtual world created by Sun Microsystems. Wonderland recreates the real-life interactions of an office, giving workers the ability to move easily from one conversation to another in a collaborative online environment. Wonderland is an open source project and is still in development. However, we regard Wonderland as the most interesting platform for further exploration and experimentation. Suggestions for possible areas of application for this technology are numerous. Formal or informal meeting spaces, e.g. virtual rooms for meetings, briefs and control are promising areas. A virtual world may be used as a place to offer reach-back services. Other promising areas are within training, exercises and experimenting. Environments and events that are not practically available in the real world may be so in a virtual world. A virtual world may also be the place to practice social and cultural skills. At the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) we have a small setup of the Wonderland virtual world. The intention is to use this for experiments within technology, human factors and the use of virtual worlds in general. Virtual world technology is still immature. There will be challenges of both technological and social aspects related to this technology. Still, we believe the Norwegian Armed Forces will find it valuable to follow the development of this technology.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleVirkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verdenen_GB
dc.subject.keywordVirtuell virkeligheten_GB
dc.source.issue2007/02588en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record