Show simple item record

dc.contributorHolm, Knut B.en_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T09:58:49Z
dc.date.available2018-11-09T09:58:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1294-8en_GB
dc.identifier.other2007/01896
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2062
dc.description.abstractMetoder for å anslå dødelige virkninger av luftsjokk, er undersøkt for å forbedre eller verifisere beregningsmodellene i risikoanalyseverktøyet AMRISK. Modellen i AMRISK for virkning mot personer i friluft er en forenklet versjon av Bowens modeller. For direkte effekter gir modellen i AMRISK betydelig større dødelighet enn Bowens modell ved små ladningsvekter. Selv om det kan stilles spørsmål ved noe av grunnlaget for modellen, er Bowens allment utbredte modell den beste som er tilgjengelig. For indirekte effekter i friluft anbefales en modell som bygger på Bowens modell for å beregne hastigheten til personer som forflyttes av sjokkbølgen, og som i tillegg tar hensyn til sjokkbølgens diffraksjonsbelastning. Direkte og indirekte skade fra luftsjokk bør betraktes som uavhengige hendelser. Det er ikke funnet grunnlag for å anbefale en ny modell for beregning av dødelighet for mennesker i kjøretøy. For mennesker i bygninger vil eksisterende modell trolig kunne forbedres, men så langt er det ikke utviklet noen ny modell.en_GB
dc.description.abstractMethods for estimating the lethal effects of air blast have been investigated to improve or verify the calculation models in the quantitative risk analysis tool AMRISK. The model in AMRISK for predicting lethality from air blast to people in free-field is a simplified version of models developed by Bowen et al. For direct effects the AMRISK model is very conservative for small ammunition quantities in contrast to Bowen’s original model. Although some parts of the model basis may be questionable, Bowen’s extensively used model is the best model available. For indirect effects in free-field the recommended model is based upon Bowen’s model for predicting the velocity of persons translated by blast waves, with a diffraction load added. In free-field damage from direct and indirect effects should be considered as independent events. For the lethality to people in vehicles new and evidently better models are not available. The existing model for people in buildings can probably be improved, but so far a new model is not at hand.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleBeregning av dødelighet fra luftsjokken_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.subject.keywordSjokkbølgeren_GB
dc.source.issue2007/01896en_GB
dc.source.pagenumber62en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record