Show simple item record

dc.contributorChristiansen, Magnusen_GB
dc.contributorReistad, Trineen_GB
dc.contributorLongva, Kjetil Sageren_GB
dc.contributorIsdahl, Torgeiren_GB
dc.date.accessioned2018-11-08T14:12:37Z
dc.date.available2018-11-08T14:12:37Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1023
dc.identifier.isbn978-82-464-1162-0en_GB
dc.identifier.other2007/01349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2044
dc.description.abstractRapportene ”Forsvarets miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i Forsvaret, presentere Forsvarets samlede miljøpåvirkninger, og synliggjøre hvilke tiltak som kan/bør iverksettes. Forsvaret startet implementeringen av miljøledelse i 1998. Forsvarets forskningsinstitutt fikk i den forbindelse i oppdrag å etablere et rapporterings- og styringssystem for miljøledelse. Som en viktig del i dette oppdraget ble Forsvarets miljødatabase (MDB) etablert i 1999. Informasjon samlet i MDB er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra Forsvarets virksomhet i 2006. Følgende aspekter er vurdert: (i) forbruk av ammunisjon, (ii) avfallshåndtering, (iii) energiforbruk, (iv) forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier, og (v) vannforbruk. I tillegg er det foretatt en vurdering av status for implementering av miljøledelse med hensyn på bruk av MDB ved de enkelte enheter. Implementeringen av miljøledelse i er ikke fullført per 31 desember 2006, og det er derfor fortsatt manglende innrapportering til MDB. Det har imidlertid vært en positiv utvikling i både hvor mye informasjon som blir innrapportert, og kvaliteten på den informasjonen som blir rapportert. Denne positive tendensen har vært tydelig gjennom de senere år, og viser at tiltak som har vært iverksatt for å bistå enhetene i arbeidet med implementeringen har vært effektive. For 2006 er estimatene av Forsvarets miljøpåvirkninger mer nøyaktige enn tidligere år. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet av betydning forbundet med de fleste estimatene. Det gis anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å forbedre datakvaliteten i MDB.en_GB
dc.description.abstractThe environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; to present the overall environmental impact of the sector, and to recommend actions that can improve the environmental efficiency of the different activities. The implementation of environmental management in Norwegian Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norwegian Defense Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management Information System (EMIS) for use in the Armed Forces in 1999. An environmental assessment has been preformed based on information collected in the EMIS in 2006. The following environmental aspects were considered: (i) use of ammunition, (ii) generation of wastes, (iii) energy usage, (iv) use of aircraft and runway deicing chemicals and (v) water consumption. In addition, the status of implementation of environmental management in the Armed Forces was evaluated. The implementation of EMS in the Norwegian Defence is not completed. Thus, the data in the EMIS was therefore incomplete. However, the progress on the amount of information that is reported to the system is pronounced, and the quality of the data is improved. This trend has been evident through the last few years, and proves that the actions that has been taken in order to assist the units in the implementation process has been effective. The estimated values of the impact from the different environmental aspects have improved accuracy for 2006, compared with former years. However, the uncertainty is still significant for most aspects. Some recommendations for improving the data quality in the EMIS are given. 4 FFI-en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForsvarets miljøregnskap for 2006en_GB
dc.subject.keywordMiljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordForsvareten_GB
dc.source.issue2007/01349en_GB
dc.source.pagenumber66en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record