Show simple item record

dc.contributorThorvaldsen, Tomen_GB
dc.date.accessioned2018-11-08T14:08:01Z
dc.date.available2018-11-08T14:08:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1072
dc.identifier.isbn978-82-464-1304-4en_GB
dc.identifier.other2007/02128
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2042
dc.description.abstractThe focus of this report is on numerical simulation of piezoelectric materials. One example of such a material is quartz. By applying a pressure load to a piezoelectric material, electricity is generated – the so-called direct piezoelectric effect. In the opposite case, by applying an electric field, the material deforms (mechanically) – the so-called inverse piezoelectric effect. A mathematical model for linear piezoelectricity is described. This includes a model for linear elasticity, as well as a model for linear electrostatics. Piezoelectricity is expressed mathematically by combining the two above mentioned models. The explicit coupling between the elasticity problem and the electrostatics problem is through (modified) constitutive laws. Two simulators are implemented; one in Diffpack and one in MSC.Marc. In this way we are able to compare numerical results, and then verify the implementation in both software packages. In addition, this increases the general understanding of the problem. Simulation in Diffpack requires some low-level programming, but gives large possibilities for adjustments and assessments. Moreover, it provides access to all programming details needed. MSC.Marc is on the other hand to a larger extent an application software package. An advantage of MSC.Marc is that one is able to use robust software for advanced problems relatively fast. A main disadvantage is that most of the implementation details are hidden, which gives, among other things, uncertainty regarding the choice of solution method, what presumptions are made for the calculations, and the interpretation of quantities that are returned (results). For such a complex and comprehensive software package as MSC.Marc, detailed documentation, that easily can be searched, is a major challenge to work out. Two test examples are simulated in both software tools for different piezoelectric materials. In the first case we simulate the piezoelectric effect, whereas in the second case we consider the inverse piezoelectric effect. Comparison of the numerical results shows very good agreement in the two software packages for the material model cases included in this report.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg numerisk modellering av piezoelektriske materialer. Et eksempel på et slikt materiale er kvarts. Piezoelektriske materialer har den egenskapen at ved å utsette disse for en trykklast, genereres elektrisitet – såkalt direkte piezoelektrisk effekt. I motsatt tilfelle, ved å påføre materialet et elektrisk felt, deformeres det (mekanisk) – såkalt invers piezoelektrisk effekt. En matematisk modell for lineær piezoelektrisitet er beskrevet. Dette inkluderer en modell for lineær elastisitet, så vel som en modell for lineær elektrostatikk. Piezoelektrisitet uttrykkes matematisk ved en kombinasjon av de to ovennevnte modellene. Den eksplisitte koblingen mellom elastisitetsproblemet og elektrostatikkproblemet er gjennom (modifiserte) konstitutive lover. To simulatorer er implementert; en i Diffpack og en i MSC.Marc. Dette gjør oss i stand til å sammenlikne numeriske resultater, og på den måten verifisere implementasjonen i begge programvarepakkene. I tillegg gir dette økt generell forståelse av problemet. Simulering i Diffpack krever en del lavnivå programmering, men gir store muligheter for egne tilpasninger og vurderinger. I tillegg har vi fullt innsyn i alle programmeringsdetaljer vi har behov for. MSC.Marc er på den andre siden i større grad en applikasjonsprogramvarepakke. En fordel med MSC.Marc er at man kan benytte robust programvare til avanserte problemer relativt raskt. En betydelig ulempe er at mange av implementeringsdetaljene er skjult, noe som blant annet gir usikkerhet knyttet til løsningsmetode, hvilke forutsetninger som er gjort i beregningene og hvilke størrelser som returneres (resultater). For en så komplisert og omfattende programvarepakke som MSC.Marc, er for øvrig detaljert nok dokumentasjon, som det samtidig er mulig å finne frem i, en stor utfordring å utarbeide. To testeksempler er simulert i begge programvarepakker for forskjellige piezoelektriske materialer. I det ene testproblemet simulerer vi piezoelektrisk effekt, mens vi i det andre testproblemet tar for oss invers piezoelektrisk effekt. Det er meget godt samsvar mellom de numeriske resultatene i de to programvarepakkene for de materialmodellene som er vist i denne rapporten.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleNumerical modeling of single-layered piezoelectric elementsen_GB
dc.subject.keywordPiezoelektrisiteten_GB
dc.subject.keywordSensoreren_GB
dc.source.issue2007/02128en_GB
dc.source.pagenumber79en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record