Show simple item record

dc.contributorSørli, Kjetilen_GB
dc.contributorHenriksen, Steinen_GB
dc.contributorBogen, Leneen_GB
dc.contributorMørkestøl, Kristinen_GB
dc.date.accessioned2018-11-08T08:25:59Z
dc.date.available2018-11-08T08:25:59Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1014
dc.identifier.isbn978-82-464-1194-1en_GB
dc.identifier.other2007/00875
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2022
dc.description.abstractDenne rapporten er en bakgrunnsstudie til BAS5-prosjektets rapport om en metode for å identifisere og rangere kritiske samfunnsfunksjoner og IKT-systemer. Den ivaretar behovet for dokumentasjon for metoderapporten, og har i tillegg fungert som et arbeidsdokument og en idébank underveis i utviklingen av metoden. Bakgrunnsstudien har bidratt til at spørsmål har blitt reist og drøftet underveis. For eksempel: Hvilke svar ønsker vi at en norsk metode skal gi? Skal den gi svar på hva som er mest kritisk innen en sektor, innen en funksjon eller innen en viss type infrastruktur. Skal man avgrense seg til objekter eller større systemer? Hva slags beslutningssituasjoner skal den understøtte, for eksempel i forhold til før, under eller etter en krise; i forhold til styring av nasjonale ressurser på et overordnet nivå eller i forhold til prioritering av beredskapsressurser? Skal den bidra til å avdekke områder for videre analyser, for eksempel ROS-analyser? Skal den være et redskap for forvaltningen, eller skal den være et verktøy hvor private og offentlige virksomheter finner egne kritiske punkter? Det reises videre spørsmål om hvor detaljert og omfattende metoden bør være, hvilke forkunnskaper som må til for å kunne anvende metoden, og om hvordan metoden skal vedlikeholdes og videreutvikles. Målgruppen for bakgrunnsstudien er snevrere enn målgruppen for metoderapporten, og består primært av BAS5-prosjektgruppen og de som dokumentasjonsbehov ut over det som er dokumentert i metoderapporten.en_GB
dc.description.abstractThe report documents supplementary work done in BAS5 in developing a methodology to identify and rank critical societal sectors and ICT systems. It provides necessary documentation for the work with the methodology, and it has also had the role of an ideas bank as the methodology has been developed. The report raises and discusses questions, for instance: Which questions should a Norwegian methodology address? Should it aim to provide an answer as to what is most critical within a single sector or an infrastructure? Should it address large systems, or even include singular objects within infrastructures? In what kind of situations should it be used; before, during or after a crisis? Can it be used to direct national emergency preparedness resources? Should it help in identifying areas for further analysis (including risk analysis)? Is it to be a tool for the government, or should it also be a methodology usable for private and public enterprises? Furthermore, how detailed and extensive can the methodology possibly be, what qualifications are needed by its users, and how should the methodology be developed and maintained? The target group for this report is narrower than the report on the methodology. Primarily, this report is written for the BAS5 project group and others with need for supplementary information on the methodology.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleBakgrunnsstudie til metode for identifisering ig rangering av kritiske samfunnsfunksjoneren_GB
dc.subject.keywordKritisk infrastrukturen_GB
dc.subject.keywordRisikoanalyseen_GB
dc.source.issue2007/00875en_GB
dc.source.pagenumber120en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record