Show simple item record

dc.contributorMandt, Magneen_GB
dc.date.accessioned2018-11-08T08:17:54Z
dc.date.available2018-11-08T08:17:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier1035
dc.identifier.isbn978-82-464-1218-4en_GB
dc.identifier.other2007/01472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2019
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultatene av forskjellige tester av dataoverføringstiden ved bruk av RS-232 konvertere. Det er testet en RS-232 til USB konverter og to forskjellige RS-232 til Ethernet konvertere. Hensikten med testene har vært å få et inntrykk av eventuelle svakheter ved disse teknologiene når de anvendes på tidskritiske data. Testene er ikke ment som en produktsammenligning. RS-232 til USB konverteren er omtrent like rask som en fysisk serielinje og innfører ikke noen signifikant økning av variasjonen i overføringstid. Den kan dermed trygt brukes for tidskritiske data. De testede RS-232 til Ethernet konverterne er av multiport typen, med henholdsvis fire og seksten serieporter. De er blitt testet med høy og lav belastning på disse portene, og med høy og lav belastning på Ethernettet (LANet). Det viser seg at de er forholdsvis upåvirket av trafikken på LANet, men begge er følsomme for belastning på serieportene. Når mange porter er aktive samtidig, øker både gjennomsnittlig forsinkelse og variasjonen i forsinkelse, og forsinkelsen vil kunne bli høyere enn det som kan aksepteres. Begge de testede konverterne er også følsomme for konfigurasjonsparametre. Erfaringene med RS-232 til Ethernet konverterne tilsier at dersom slike konvertere skal brukes til tidskritiske data, så bør de aktuelle produktene testes i den konfigurasjonen som er tenkt brukt og med representativ last på portene for å sikre at de virkelig holder krav til overføringstid.en_GB
dc.description.abstractThis report present the results of different tests of data transmission time when using RS-232 converters. One RS-232 to USB and two different RS-232 to Ethernet converters have been tested. The purpose of the tests has been to gain an insight into how well these technologies are suited with regards to transmission of time critical data. The tests are not meant to be a product comparison. The RS-232 to USB converter is almost as fast as a real serial line, and does not increase the variation in transmission time significantly. It can safely be used for time critical data. The RS-232 to Ethernet converters are of the multiport type, with respectively four and sixteen serial ports. They have been tested with high and low load on these ports, and with high and low load on the Ethernet (LAN). The results show that they are mostly unaffected by traffic on the LAN, but both are sensitive to the load on the serial ports. Both average transmission time and the variation in transmission time increases when many ports are active at the same time, and the delay may become greater than acceptable. In addition, both converters are sensitive to their configuration parameters. The Ethernet converters’s sensitivity to serial port load and configuration leads to the following recommendation: If serial to Ethernet converters are to be used to transmit time critical data, tests should be performed on the products selected for installation using representative loads on the serial ports and the LAN, and using the same configuration as they will have in the finished installation.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleLatency and jitter for different RS-232 converter technologiesen_GB
dc.subject.keywordDatakommunikasjonen_GB
dc.subject.keywordDataoverføringen_GB
dc.source.issue2007/01472en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record