Show simple item record

dc.contributorHafnor, Hildeen_GB
dc.contributorEnemo, Geiren_GB
dc.contributorBjørnstad, Anne Liseen_GB
dc.contributorReitan, Bård K.en_GB
dc.date.accessioned2018-11-07T08:36:20Z
dc.date.available2018-11-07T08:36:20Z
dc.date.issued2007
dc.identifier879
dc.identifier.isbn978-82-464-1127-9en_GB
dc.identifier.other2006/03966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1981
dc.description.abstractDenne rapporten gir en oversikt over arbeidet i, og resultatene fra, FFI-prosjekt 879 NBF i operasjoner. Hovedmålsetting for prosjektet har vært å bidra til å klargjøre hva NBF innebærer for Forsvaret. En sentral del av denne oppgaven har bestått i å konkretisere og analysere NBFkonseptet for å bidra til implementering av NBF i Forsvaret. Prosjektet har: • Utviklet seks NBF-temaer som beskriver tiltak (eller hypoteser) som man forventer skal gi en ønsket positiv effekt. Dette har vært et viktig teoretisk grunnlag i prosjektet og har vært et utgangspunkt for de fleste påfølgende aktiviteter i prosjektet. • Evaluert Human Factor aspekter i forhold til NBF i teori og praksis. • Bidratt tungt inn i Forsvarets NBF Tenketank: - Utviklet metodikk for å generere såkalte NBF-tiltak, basert på de 6 temaene - Bidratt i NBF-tilstandsbeskrivelse (modenhetsgrader) - Bidratt i beskrivelsen av NBF-tiltak (prosessen) - Definisjon av NBF. • Utviklet Nettverksorganiseringsmodellen (NetOrg) som etterligner nettverksorganisert bruk av militære komponenter. Utviklet som analyseverktøy for analyser av den overordnede NBFhypotesen knyttet til ressursallokering i et nettverk (det første av de seks temaene). • Utviklet tre scenarier brukt i analysearbeidet for å vurdere NBF-hypoteser i en militær kontekst. • Gjennomført en praktisk utprøving av første skisse til et samhandlingskonsept ”Forhandlingsbasert ressursallokering” basert på NBF-hypotesen ressursallokering i nettverk. Dette ble gjennomført som en CD&E aktivitet under NATO-øvelsen Battle Griffin 2005. • Gjennom deltagelse i NATO-prosjektet "Leader and Team Adaptability in Multinational Coalitions: Cultural Diversity in Cognition and Teamwork" (LTAMC) gitt et betydelig bidrag i forståelsen av de rent menneskelige og organisatoriske faktorer i de fleste av prosjektets resultater nevnt ovenfor. • Utviklet en første skisse til generiske samhandlingskonsepter til eksperimentering basert på markedsøkonomiske prinsipper. Videre har prosjektet deltatt i flere internasjonale aktiviteter. Prosjektet har under hele perioden lagt opp til fortløpende avtapninger av resultater, slik at Forsvaret allerede fra starten har nyttiggjort seg av prosjektets innsikt. Selv om store deler av prosjektets resultatavtapninger har skjedd i NBF Tenketank, har prosjektet også bidratt inn i overordnede prosesser og dokumentutarbeidelser i Forsvaret. Prosjektet har også bidratt aktivt inn i Forsvarsstudien 2007 (FS07).en_GB
dc.description.abstractThis report gives an overview of the work performed by FFI project 879 NBF i operasjoner (In Operations). The main goal of the project has been to clarify the consequences of introducing Network Based Defense (NBD) operationally in the Royal Norwegian Armed Forces. For each of the main topics we provide a short description of the work carried out and the achieved results. The project has: • Developed six NBD-themes that describe initiatives (or hypotheses) that are expected to have a positive impact. This has been an important theoretical foundation for the project, and has been the principal framework for subsequent activities in the project. • Evaluated Human Factor aspects of NBD in theory and practice. • Contributed significantly in the Norwegian Defense NBD Think-tank: - Developed a methodology for generating so-called NBD-initiatives, based on the six NBD-themes - Contributed to describing NBD maturity states - Contributed to describing NBD initiatives (process) - Defining NBD. • Developed a Network Organization model (NetOrg) that imitates short-term efficiency improvements of network organized forces. • Developed three scenarios for analyzing and evaluating NBD- hypotheses in a military context. • Conducted practical trials on a first generation concept for “Negotiation Based Resource Allocation”. These trials were conducted as a CD&E activity during the NATO exercise Battle Griffin 2005. • Contributed significantly to the understanding of human and organisational factors in most results obtained in the project, through participating in the NATO project "Leader and Team Adaptability in Multinational Coalitions: Cultural Diversity in Cognition and Teamwork" (LTAMC). • Developed a first outline of experimental generic collaboration concepts. Further, the project has participated in several international activities. During the whole project period we have aimed at harvesting results, so that the Armed Forces could utilize insights gained in the project right from the start. Although significant parts of the results were obtained in the NBD Think-tank, the project has also contributed to high level processes in the Ministry of Defence, including the current defence structure analysis (FS07).en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleSluttrapport for prosjekt 879 NBF i operasjoneren_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.subject.keywordScenarieren_GB
dc.source.issue2006/03966en_GB
dc.source.pagenumber34en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record