Show simple item record

dc.contributorFauske, Maria Fleischeren_GB
dc.date.accessioned2018-10-11T13:44:17Z
dc.date.available2018-10-11T13:44:17Z
dc.date.issued2011-05-10
dc.identifier1185
dc.identifier.isbn978-82-464-1932-9en_GB
dc.identifier.other2011/00940
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1508
dc.description.abstractFFI-prosjekt 1185 “Støtte til Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging” (SIMFOR III) skal blant annet utnytte kvantitative analyser for å se på fremtidig utvikling av Forsvaret. Denne rapporten beskriver anvendelsen av en optimeringsmodell prosjektet har utviklet for å se på fremtidige investeringsbeslutninger. Modellen forsøker å finne robuste investeringsvalg gitt at fremtidig budsjett- og kostnadsutvikling er usikker. Det er tidligere utgitt et FFI-notat som beskriver optimeringsmodellen og dens virkemåte. I denne rapporten er fokuset på hvordan modellen kan brukes i støtte til Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging. Rapporten illustrerer ulike analyser som kan gjøres med modellen. Analysene er basert på data fra KOSTMOD. På denne måten har det vært mulig å vise prinsippene for hvordan modellen kan benyttes som en del av langtidsplanleggingen i Forsvaret. Disse analysene viser hvorfor det er viktig å ta hensyn til at fremtiden er usikker. De viser hvorfor vi bør møte denne usikkerheten ved å ta investeringsvalg som gjør at vi opprettholder muligheten til å tilpasse oss etter hvert som tida går. Modellen gir også innspill til hvilke investeringer som vil være robuste og mindre sårbare dersom budsjettet ikke utvikler seg slik som vi antar i dag.en_GB
dc.description.abstractOne of the objectives for FFI project 1185 “Support to the Ministry of Defence’s long-term defence planning” (SIMFOR III) is to support the Ministry of Defence with quantitative analyses for its long-term defence planning. This report describes the application of an optimization model developed by SIMFOR III. The purpose of the model is to find robust investment decisions given that the future budget and cost development is uncertain. A report describing the formulation and technical aspects of the model has previously been published. The focus in this new report is how the model can actually be applied in long-term defence planning. This report describes several analyses that can be performed using the model. The analyses are based on data from KOSTMOD, and are used to illustrate why it is important to consider future uncertainty. The report shows how this uncertainty can be addressed by making investment choices that help us to stay flexible and able to adapt as time goes by. The model also suggests which investment choices will make us less vulnerable if the budget does not develop the way we assume today.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleModell for optimering av investeringsbeslutninger - resultater og anvendelseen_GB
dc.subject.keywordOptimeringen_GB
dc.subject.keywordInvesteringeren_GB
dc.subject.keywordØkonomien_GB
dc.subject.keywordLangtidsplanleggingen_GB
dc.source.issue2011/00940en_GB
dc.source.pagenumber34en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record