Show simple item record

dc.contributorNilsen, Terjeen_GB
dc.date.accessioned2018-10-08T12:26:49Z
dc.date.available2018-10-08T12:26:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1759-2en_GB
dc.identifier.other2010/00098
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1365
dc.description.abstractDenne rapporten gir en oversikt over arbeidet i og resultatene, fra FFI-oppdrag 3380 – Offentlig anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller. Oppdragets målsetting har vært å støtte Concept-programmet med å få frem ny kunnskap om tidligfase og gjennomføring av store investeringsprosjekt slik at kunnskapen kan videreformidles på en måte som gjør den praktisk anvendbare for statlige beslutningstakere. Oppdraget har hatt følgende tre delleveranser: 1. En database med data fra 82 av Forsvarets investeringsprosjekter. 2. En rapport om kontrahering i Forsvaret. 3. En artikkel basert på empiriske data fra Forsvaret. Delleveranse 1 ble levert i henhold til avtale når det gjaldt å utvikle en database [2], men leveransen med empiri fra 82 investeringsprosjekt ble bare delvis innfridd. En av hovedårsakene til dette var problemer med å trekke data ut av Forsvarets systemer, siden få av de ønskede dataene var elektronisk tilgjengelig. Delleveranse 2 og 3 ble ivaretatt gjennom henholdsvis Concept-rapport (nr. 16): Kontrahering i prosjekters tidligfase; Forsvarets anskaffelser [3] og masteroppgaven: Realopsjoner i Forsvarets økonomistyring [4].en_GB
dc.description.abstractThis report gives an overview of the work done by FFI project 3380 – Offentlig anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller. The aim of the project has been to support the Concept-programme to develop new knowledge about the early phase and the implementation of large investment projects, and make this knowledge useful for governmental decision-makers. The project has consisted of three part deliveries: 1. A database with data from 82 investment projects from the defence sector. 2. A report about contracting in the defence sector. 3. An article based on empirical data from the defence sector. Part delivery 1 was completed with respect to developing a database, but only partly successful regarding the collection of empirical data. The main reason for this was problems with collecting data from the defence sector due to the fact that much of the relevant data was not electronically available. Part delivery 2 og 3 was completed through respectively attended to by Concept report (nr. 16): Kontrahering i prosjekters tidligfase; Forsvarets anskaffelser [3] and the master thesis: Realopsjoner i Forsvarets økonomistyring [4].en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleSluttrapport for oppdrag 3380: Offentlige anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodelleren_GB
dc.subject.keywordMateriellanskaffelseren_GB
dc.subject.keywordPrinsixen_GB
dc.subject.keywordKontrakteren_GB
dc.subject.keywordForsvareten_GB
dc.source.issue2010/0098en_GB
dc.source.pagenumber20en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record