Show simple item record

dc.contributorJohansen, Iveren_GB
dc.contributorGeiner, Jan Frederiken_GB
dc.contributorDaltveit, Egilen_GB
dc.date.accessioned2018-10-08T12:23:52Z
dc.date.available2018-10-08T12:23:52Z
dc.date.issued2011-03-24
dc.identifier1143
dc.identifier.isbn978-82-464-1918-3en_GB
dc.identifier.other2011/00863
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1362
dc.description.abstractDenne rapporten danner grunnlag for videre arbeid med landstrukturer i FFI-prosjektet 1143, ”Fremtidens landmakt”. Rapporten tar for seg syv balanserte og fem ubalanserte landstrukturer. Med balansert menes i denne sammenheng strukturer som har den nødvendige strukturbredde til selv å føre landstrid over et begrenset tidsrom. De ubalanserte strukturene vil ikke kunne føre landstrid, men vil i varierende grad kunne inngå som del av en koalisjonsstyrke i strid, samt selvstendig kunne løse oppdrag i mindre krevende situasjoner. Som analytisk grunnlag for å utlede de balanserte strukturene, er det tatt utgangspunkt i Robert Leonhards bok Fighting by minutes fra 1994. I boken utleder Leonhard tre operative konsept: et manøver-, et utvekslings- og et posisjonskonsept. Med bakgrunn i manøverkonseptet har vi utledet én tung og én lett brigade. I tillegg har vi sett på det australske konseptet for distribuert manøver. Dagens brigadesystem er tatt med, og for at denne skal tjene som referansestruktur er det strukturen slik den var i september 2010 som blir målt, ikke planlagt struktur. Fra utvekslingskonseptet har vi utledet det vi har valgt å kalle en nektelsesstruktur som bruker asymmetriske virkemidler for å nekte en motstander tilgang til et område. Fra posisjonskonseptet har vi utledet henholdsvis én sjø- og én luftmobil struktur. Utgangspunktet for de ubalanserte strukturene har vært å se på ulike måter å organisere en landmaktsstruktur dersom det ikke forutsettes at den skal kunne føre selvstendig strid. Vi har sett på tre ulike nisjestrukturer, der kvalitet innenfor noen områder prioriteres foran full strukturbredde. Videre har vi sett på en struktur som kan levere volum over tid til operasjoner utenfor Norge, samt en sikringsstruktur hvor bred tilstedeværelse i Norge prioriteres.en_GB
dc.description.abstractThis report is the foundation for further study of possible Army and Home Guard structures as part of the FFI-project 1143, “Future land power”. Seven balanced and five unbalanced structures are modelled. The balanced structures have the ability to fight a conventional war on its own for a limited period of time. The unbalanced structures will not be able to fight in a conventional war on their own, but can to a varying degree fight a conventional war as part of a coalition force. However, less ambitious missions can be solved to some extent. As the analytical foundation for the balanced structures, we have drawn on the works of Robert Leonhard in his 1994 book, “Fighting by minutes”. In his book, Leonhard deducts three war fighting concepts: manoeuvre theory, exchange theory and positional theory. Based on the manoeuvre theory, we have modelled a heavy and a light brigade. We have also constructed a structure inspired by the Australian concept for distributed manoeuvre. The current Norwegian brigade structure serves as a reference structure, and it is important to note that this is the structure Norway actually had in 2010, not the planned structure. An amphibious and an airborne structure are deduced from the positional theory, and an asymmetric defensive structure aimed at denying the enemy use of Norwegian terrain is deduced from the exchange theory. The five unbalanced structures are deduced on the premise that Norway no longer needs land forces with the inherent ability to fight a conventional war on its own, not even for a limited period of time. We have looked at three niche structures, where high quality in some areas is proposed at the expense of maintaining a balanced force. We have also proposed a structure maximizing volume for operations abroad, and a structure maximizing a large footprint for national use.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleAlternative strukturer for landmaktenen_GB
dc.subject.keywordLandmakten_GB
dc.subject.keywordStruktureren_GB
dc.subject.keywordHærenen_GB
dc.subject.keywordHeimeverneten_GB
dc.source.issue2011/00863en_GB
dc.source.pagenumber33en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record