Show simple item record

dc.contributorFevolden, Arne Martinen_GB
dc.contributorChristiansen, Jørnen_GB
dc.contributorKarlsen, Eva Næssen_GB
dc.date.accessioned2018-10-08T12:14:17Z
dc.date.available2018-10-08T12:14:17Z
dc.date.issued2011-02-09
dc.identifier1167
dc.identifier.isbn978-82-464-1936-7en_GB
dc.identifier.other2011/01258
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1353
dc.description.abstractDenne rapporten ser på forsvarsindustrien bidrag til verdiskaping i norsk økonomi på midten av 2000-tallet. Verdiskapingsbegrepet kan ha to forskjellige betydninger. Den første betydningen er knyttet til en industris andel av bruttonasjonalproduktet og den andre betydningen er knyttet til industriens bidrag til økonomisk vekst. Denne rapporten ser på verdiskapingen i forsvarsindustrien ut i fra begge betydningene av begrepet og formålet med studien er dermed både å: • tallfeste bidraget fra forsvarsindustrien i Norge til norsk økonomi (BNP) • kartlegge mulighetene forsvarsindustrien i Norge har til å bidra til fremtidig økonomisk vekst Å tallfeste forsvarsindustriens bidrag til norsk økonomi ble gjennomført ved å analysere regnskapstall levert av Dun & Bradstreet. Gjennom denne analysen kommer rapporten frem til at forsvarsindustrien i Norge har en verdiskaping på 2,5 milliarder kroner i 2006, noe som utgjør 0,13 % av den totale verdiskapingen i landet. Selv om denne analysen viser at forsvarsindustrien utgjør en relativt liten del av norsk økonomi, påpeker den likevel at industrien er svært teknologi tung og FoU-intensiv og dermed kan ha betydelige positive ringvirkninger for annen industri. Å kartlegge mulighetene forsvarsindustrien i Norge har til å bidra til fremtidig økonomisk vekst ble gjennomført ved å anvende Michael Porters teorier om næringsklynger. Porters teorier er basert på det premisset at det finnes noen geografiske områder hvor det finnes oppgraderingsmekanismer – som innovasjonspress, komplementariteter og kunnskapsspredning – som gjør at bedriftene der blir mer produktive og mer innovative enn tilsvarende bedrifter lokalisert andre steder. Spørsmålet denne rapporten prøver å besvare er om forsvarsbedriftene i Norge er lokalisert i områder med slike oppgraderingsmekanismer og at forsvarsindustrien dermed kan bidra til økt verdiskaping i landet. Rapporten konkluderer med at forsvarsindustrien er todelt – det å være lokalisert i Norge ikke ser ut til å gi de små og mellomstore forsvarsbedriftene noen særskilte fortrinn i forhold til utenlandske konkurrenter – mens de store forsvarsbedriftene derimot ser ut til å klare å dra nytte av flere lokale oppgraderingsmekanismer.en_GB
dc.description.abstractThis report looks at the defense industry's contribution to value added in the Norwegian economy during the mid 2000s. The term value added can have two different meanings. The first meaning is related to an industry's share of the gross domestic product and the other meaning is related to the industry's contribution to economic growth. This report looks at value added in the defense industry from both perspectives, and purpose of the study can be summarized as: • quantifying the defense industry's contribution to the Norwegian economy (GDP) • identifying the defense industry's potential to contribute to future economic growth Quantifying the defense industry's contribution to the Norwegian economy was conducted by analyzing financial figures provided by Dun & Bradstreet. Through this analysis, the report reveals that the defense industry in Norway has a value added of 2.5 billion NOK in 2006, which accounts for about 0.13% of the total value added in the country. Although this analysis finds that the defense industry makes up only a small part of the Norwegian economy, the report points out that the industry is very technology and R&D intensive and, hence, can contribute with significant positive spillovers to other industries. Identifying the defense industry's ability to contribute to future economic growth was carried out by using Michael Porter's theories on industry clusters. Porter's theories are based on the premise that there are some locations where there are upgrade mechanisms – such as innovation pressure, complementarities and knowledge spillovers – that enable companies that are more productive and more innovative than similar firms located elsewhere. The question this report tries to answer is whether the defense companies in Norway are located in areas where such upgrade mechanisms operate. The report concludes that the Norwegian defense industry is divided: large defense companies seem to benefit from several local upgrade-mechanisms, whereas the opposite seems to be the case for small and medium sized defense companies.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleVerdiskaping i forsvarsindustrien i Norge : en studie av den industrielle utviklingen på midten på 2000-talleten_GB
dc.subject.keywordForsvarsindustrien_GB
dc.subject.keywordNæringsliven_GB
dc.subject.keywordEntreprenørskapen_GB
dc.source.issue2011/01258en_GB
dc.source.pagenumber79en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record