Show simple item record

dc.contributorØverlier, Lasseen_GB
dc.date.accessioned2018-10-08T11:45:47Z
dc.date.available2018-10-08T11:45:47Z
dc.date.issued2014-09-02
dc.identifier1242
dc.identifier.isbn9788246424156en_GB
dc.identifier.other2013/03053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1338
dc.description.abstractUkrypterte forbindelser forteller alt om hvem som kommuniserer og hva de utveksler av in- formasjon. Krypterte forbindelser skjuler innhold, men ikke hvem som kommuniserer. Mens anonymiserte forbindelser skjuler b°ade innhold og de kommuniserende partene. Vi har tatt for oss bruk av tre av de mest ubredte sosiale tjenester i disse tre settingene p°a mobile enheter og undersøkt om de sosiale mediene lar seg identifisere. To av tjenestene kan trolig identifiseres i alle tre scenarioene, mens den tredje kun kunne identifiseres i ukrypterte forbindelser dersom man s°a bort fra DNS og IP-adresser.en_GB
dc.description.abstractUnencrypted connections reveals everything about who is communicating and what information they exchange. Encrypted connections hide the content but not who is communicating. But anonymized connections hide both content and the communicating entities. We have looked at three of the most popular social media services in all three settings on a mobile platform and examined whether the social platform is identifiable. Two of the services were likely identifiable in all three scenarios, but the third service could most likely only be identified in unencrypted networks if we ignore DNS and IP-addresses.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleTrafikkdatalekkasje gjennom bruk av sosiale medieren_GB
dc.subject.keywordSosiale nettverken_GB
dc.subject.keywordApperen_GB
dc.subject.keywordDatalekkasjeen_GB
dc.subject.keywordTrafikkdataanalyseen_GB
dc.subject.keywordMobile enheteren_GB
dc.source.issue2013/03053en_GB
dc.source.pagenumber25en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record