Show simple item record

dc.contributorHammer, Anne-Liseen_GB
dc.contributorEifring, Synnøveen_GB
dc.contributorUhlen, Bjørgen_GB
dc.date.accessioned2018-10-08T07:32:09Z
dc.date.available2018-10-08T07:32:09Z
dc.date.issued2017-06-22
dc.identifier9904
dc.identifier.isbn9788246429397en_GB
dc.identifier.other17/01468
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1329
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2016. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskole (UH)-sektoren. Oversikten viser en fordeling på nivå 1- og nivå 2 (høyeste faglige nivå)-tidsskrifter og på avdelinger. FFI har som mål å øke publiseringen i renommerte fagtidsskrifter. Policy er å velge open access-tidsskrifter når det er mulig. Antall publiseringer er steget fra 2015 til 2016. Andel publiseringer i tidsskrifter på høyeste faglig nivå er sunket og lavere enn gjennomsnittet, som er 20 prosent.en_GB
dc.description.abstractThis report gives an overview of publications in peer reviewed scientific journals published by FFI researchers in 2016. The overview is retrieved from the Norwgian publications database Current Research Information System in Norway (CRIStin), which is a common system for the registration and reporting of research activities for institutions in the health sector, the institute sector and the university and college sector. The overview shows the publications distributed on level 1 and level 2 journals (level 2 being the highest) and on the FFI departments. FFI aims to increase the numer of publications in renowned journals. Policy is to choose Open Access Publications when possible. The number has increased from 2015 to 2016. The percentage of publications on level 2 has decreased and is lower than the average, which is 20 percent.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2016en_GB
dc.subject.keywordPubliseringen_GB
dc.subject.keywordTidsskrifteren_GB
dc.subject.keywordFagfellevurderingen_GB
dc.source.issue17/01468en_GB
dc.source.pagenumber30en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record