Show simple item record

dc.contributorHannevik, Tonje Nanetteen_GB
dc.date.accessioned2018-10-05T13:00:05Z
dc.date.available2018-10-05T13:00:05Z
dc.date.issued2011-12-05
dc.identifier1210
dc.identifier.isbn978-82-464-2027-1en_GB
dc.identifier.other2011/01692
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1317
dc.description.abstractShip detection and monitoring has become one of the first operational services from civilian spaceborne Synthetic Aperture Radar (SAR) satellites. The Norwegian Coast Guard presently uses such data to support fisheries monitoring in the High North. This report presents the Canadian SAR satellite RADARSAT-2, its capabilities and the possibilities to use it over Norwegian waters. Research on RADARSAT-2 SAR images is presented in the report. The dual-polarised ScanSAR mode and the full-polarised Standard QuadPol mode on RADARSAT-2 provide a novel capability to extend the range of useful incidence angles for ship detection. At low incidence angles, cross-polarised images provide much improved ship to sea contrast ratios, compared to conventional co-polarised images for low incidence angles. With RADARSAT-1 the user had to order images with high incidence angle when only co-polaisation images were available. Using cross-polarised data in one channel and co-polarised data in the second, one may obtain combinations of high contrast ship to sea images in one polarisation channel (cross-polarisation) also for low incidence angles, as well as useful images of ship wakes and other oceanographic phenomena in the second polarisation channel (co-polarisation). The two channels can also be combined to enhance the ship to sea contrast. Quad-polarised data can be used where the location to the ships are well known since the swath width is smaller. Then it is possible to analyse the backscattering from all polarisation channels and also combining the different polarisation channels for better ship to sea contrast.en_GB
dc.description.abstractSkipsdeteksjon og skipsovervåking har blitt en av de første sivile operasjonelle tjenestene fra sivile Syntetisk Aperture Radar-satellitter (SAR-satellitter). Kystvakten bruker nå slike data til å støtte fiskeriovervåking i nordområdene. Denne rapporten presenterer den kanadiske SAR-satellitten RADARSAT-2, dens egenskaper og mulighetene for å bruke den over norske farvann. Forskning på RADARSAT-2 SAR-bilder er presentert i denne rapporten. Den dual-polariserte ScanSAR-moden og den full-polariserte Standard Quad-Pol-moden på RADARSAT-2 gir en ny evne til å utvide bredden av innfallsvinkler som kan brukes for skipsdeteksjon. Ved små innfallsvinkler, gir kryss-polariserte bilder stor forbedring i kontrastforholdet mellom skip og sjø, sammenliknet med de tradisjonelle ko-polariserte bildene med lav innfallsvinkel. Før måtte en bestille bilder med høy innfallsvinkel hvis ko-polariserte bilder skulle brukes. Ved å bruke kryss-polariserte data i en kanal og ko-polariserte data i den andre kanalen, er det mulig å få kombinasjoner av høy kontrast mellom skip og sjø i den ene polariseringskanalen (krysspolarisering) også for små innfallsvinkler, i tillegg til nyttige bilder av kjølevannsstriper og andre oseanografiske fenomener i den andre polariseringskanalen (ko-polarisering). De to kanalene kan slås sammen for å forsterke kontrasten mellom skip og sjø. Full-polariserte data kan brukes hvor skipenes lokalisering er kjent siden sporbredden i denne moden er smalere. Da er det mulig å analysere tilbakespredningen fra alle polariseringskanalene, samt å kombinere de forskjellige polariseringskanalene for å forbedre kontrasten mellom skip og sjø.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleEvaluation of Radarsat-2 for ship detectionen_GB
dc.subject.keywordSkip - Lokaliseringen_GB
dc.source.issue2011/01692en_GB
dc.source.pagenumber59en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record