Show simple item record

dc.contributorNevstad, Gunnar Oveen_GB
dc.contributorHeiberg, Ole Martinen_GB
dc.contributorHaugom, Oleen_GB
dc.date.accessioned2018-10-05T12:02:37Z
dc.date.available2018-10-05T12:02:37Z
dc.date.issued2017-02-24
dc.identifier3993
dc.identifier.isbn9788246429014en_GB
dc.identifier.other16/02347
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1310
dc.description.abstractDuring STANAG 4170 qualification of the MCX-6100 composition the EMTAP 41 fast heating tube test has been carried out. Two of the seven tested tubes produced three and two fragments respectively during reaction and have thereby a deflagration or degree 2 reaction. Five tubes gave only one fragment by a burn or degree 1 reaction. However, these five tubes may be divided into two groups. Four tubes have one crack in the center of the body. They reacted after 120+11 seconds with an outer surface temperature of 364+18oC for three of the tubes. For the fourth tube the surface temperature was 481.5oC. The fifth tube is still in one piece, but has several cracks, and one part of the body is close to being a fragment. This tube reacted after 151 seconds with a surface temperature of 388oC. The tube giving three fragments reacted after 383 seconds with a tube surface temperature of 193.4oC. This deviation may be explained from wind influence during testing. Achieved results with degree 1 (burn) for five tubes and degree 2 (deflagration) for two tubes are all mild reactions. One can therefore expect that munitions filled with the MCX-6100 composition will have potential to fulfill the IM requirements when the munitions meet a fast heating threat.en_GB
dc.description.abstractFor kvalifisering av komposisjonen MCX-6100 har det blitt gjennomført en EMTAP 41 hurtig oppvarmingstest. Sju rør er testet. Fem av rørene gir en brann eller grad 1-reaksjon, mens to rør gir en deflagrasjon eller grad 2-reaksjon. De to siste rørene gir tre og to fragmenter i løpet av reaksjonen, mens de fem resterende rørene åpnes opp og forblir i ett stykke. Disse fem rørene kan imidlertid deles i to grupper. Fire rør har kun en sprekk i lengderetningen. Denne reaksjonen skjer typisk etter 120+11 sekunder med en ytre overflatetemperatur på 364+18oC for tre av rørene. Det fjerde røret har en overflatetemperatur på 481,5oC. Det resterende røret er fremdeles i ett stykke, men har flere sprekker og en del som er i ferd med å bli til et fragment. For dette røret skjer reaksjonen etter 151 sekunder med en overflatetemperatur på 388oC. Røret som gir tre fragmenter, reagerer først etter 383 sekunder med en overflatetemperatur på kun193,4oC. Avviket kan forklares med vindpåvirkning i testøyeblikket. Oppnådde resultater med grad 1 (brannreaksjon) for fem rør og grad 2 (deflagrasjon) for to testede rør er alle milde reaksjoner. Det er derfor å forvente at ammunisjon med MCX-6100- fylling vil ha potensial til å tilfredsstille kravet til IM stilt overfor trusselen hurtig oppvarming.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleFast heating tube test of MCX-6100 - EMTAP 41 Testen_GB
dc.subject.keywordSprengstofferen_GB
dc.subject.keywordTestingen_GB
dc.source.issue16/02347en_GB
dc.source.pagenumber35en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record