Show simple item record

dc.contributorAndås, Harald Eriken_GB
dc.date.accessioned2018-10-05T09:30:17Z
dc.date.available2018-10-05T09:30:17Z
dc.date.issued2016-11-04
dc.identifier1292
dc.identifier.isbn9788246428390en_GB
dc.identifier.other16/02114
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1307
dc.description.abstractThe European market in defence and security equipment and services is customarily perceived as rather fragmented and closed in the sense that relatively few contracts are awarded across borders. After the transposition of the ‘Defence Directive’ 2009/81/EC into national law and regulations (both union member states and states of the European Economic Area), an understandable interest in evaluating how this development has influenced European procurement related to defence and security has materialised. The intent of the present study by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been to monitor developments after the Norwegian transposition date by observing the publication of European procurement related to defence and security. Due to resource limitations, the study is restricted to contract award notices published on Tenders Electronic Daily (TED), the online version of the 'Supplement to the Official Journal' of the EU, for the years 2014 and 2015 by nine nations. The TED database contains publications regarding information as mandated by the EU procurement directives 2004/18/EC and 2009/81/EC. The main findings are summarily itemised below. • The Defence Directive is now commonly in use for defence and security procurement by most nations covered by the study. • The use of the mechanisms / procedures varies among the countries in the study, but the main effort clearly is by the negotiated procedure with publication of a contract notice. The selected nations mostly tend to use such ‘open’ contracting procedures of the directives. In the case of the (mostly exceptional) use of restricted competition, the principal argument for using the exception are concerns regarding technical reasons or reasons concerning exclusive rights. • The bulk of awarded contract value goes to domestic industry. Hence, when it comes to cross-border trade, there seems to be ‘business as usual’. • The negotiated procedure accounts for close to 80 percent of the awarded contract value, while ‘exceptional procedures’, such as the negotiated procedure without a call for competition, amounts to 15 percent. This study provides only limited data for analysis, but it seems appropriate to propose the conjecture that the negotiated procedure as a standard option in Defence Directive contributes to the status quo!en_GB
dc.description.abstractDet europeiske markedet for utstyr og tjenester innen forsvars- og sikkerhetssektoren oppfattes vanligvis som ganske fragmentert og lukket i den forstand at relativt få kontrakter tildeles på tvers av landegrensene. Etter innarbeidingen av "forsvarsdirektivet" 2009/81/EC i nasjonal lovgivning og nasjonale forskrifter (i både EU-medlemslandene og landene i EØS-området), er det nærliggende å undersøke hvordan denne utviklingen har påvirket europeiske anskaffelser innen denne sektoren. Hensikten med denne studien fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), er å observere utviklingen av det europeiske forsvars- og sikkerhetsmarkedet i etterkant av norsk innarbeiding av forsvarsdirektivet ved å følge med på offentliggjøringer av europeiske anskaffelser relatert til forsvar og sikkerhet. Studien er avgrenset til kunngjøringer av kontrakter fra ni nasjoner for årene 2014 og 2015 på Tenders Electronic Daily (TED), onlineutgaven av «Supplement to the Official Journal of the EU». TED-databasen inneholder kunngjøringer med informasjon om offentlige kontraktstildelinger pålagt gjennom EU-direktivene 2004/18/EC og 2009/81/EC. Hovedfunnene i studien er gjengitt nedenfor. • Forsvarsdirektivet er nå vanligvis brukt for anskaffelser innen forsvars- og sikkerhetssektoren av de fleste nasjonene som omfattes av undersøkelsen. • Bruken av anskaffelsesprosedyrer varierer mellom landene i studien, men den verdimessige hovedtyngden ligger på konkurranse med forhandling (etter forutgående kunngjøring). I hovedsak benyttes dermed de «åpne» konkurranseprosedyrene i direktivene som kan brukes uten nærmere begrunnelser. Ved (unntaksvis) bruk av begrenset konkurranse, argumenteres det vanligvis for unntaket av tekniske årsaker eller eksklusive rettigheter. • Både når det gjelder verdi og antall går anskaffelseskontraktene hovedsakelig til innenlandsk industri. Når det kommer til handel over landegrensene, synes det dermed å være "business as usual". • Konkurranse med forhandling står for nær 80 prosent av verdien av de tildelte kontraktene, mens «unntaksprosedyrer», for eksempel konkurranse med forhandling (uten forutgående kunngjøring), utgjør 15 prosent. Denne studien gir bare begrensede grunnlag for analyse, men det synes på dette grunnlaget formålstjenlig å fremme den hypotesen at forhandlingsprosedyren som et standardalternativ i forsvarsdirektiv bidrar til dette status quo!en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleTenders in European Defence Procurement : selective TED Publication Survey 2015en_GB
dc.subject.keywordEUen_GB
dc.subject.keywordIndustripolitikken_GB
dc.subject.keywordMilitære anskaffelseren_GB
dc.subject.keywordStatistikken_GB
dc.subject.keywordTaksonomien_GB
dc.subject.keywordVåpenindustrien_GB
dc.source.issue16/02114en_GB
dc.source.pagenumber45en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record