Show simple item record

dc.contributorPedersen, Jon Olaven_GB
dc.date.accessioned2018-10-05T08:31:46Z
dc.date.available2018-10-05T08:31:46Z
dc.date.issued2016-11-02
dc.identifier1292
dc.identifier.isbn9788246428376en_GB
dc.identifier.other16/02041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1299
dc.description.abstractMed unntak av “forskning og utvikling” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2014. Det bør bemerkes en svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 11 %. På den annen side er det en økning på 20 % i “omsetning fra utenlandske kunder”. Sistnevnte skyldes økt omsetning i utenlandske datterselskaper. Den største nedgangen i FoU relaterer seg til samfinansiert FoU. Nedgangen synes å være en periodisk justering i forhold til 2014, men bidrar til å redusere FoU til det laveste nivået som er registrert siden målingene startet. Det antas at alle disse tre observasjoner kan relateres til en påbegynnende “F-35 effekt” hvor det forventes økende konkurranse på hjemmemarkedet men også økt adgang til andre markeder. På sikt vil det derfor være interessant å observere om og hvordan forsvarsvirksomhetene kompenserer for et sviktende hjemmemarked.en_GB
dc.description.abstractWith the exception of "research and development" the overall figures shows an increase compared to 2014. It should be noted that it is a decline in "revenue from the Norwegian defence" by 11 %. On the other hand, there is a 20 % increase in "revenues from foreign customers." The latter is due to increased sales in foreign subsidiaries. There is a decrease in "research and development" (R & D). The decrease relates to the cofinanced R & D. The decline appears to be a periodical adjustment relative to 2014, but reduces the level of R & D to the lowest we have recorded since we started our investigations. It is assumed that these observations can be related to an "F-35 effect" where it is expected increased competition in the domestic market but also increased access to other markets. In the long run it will be interesting to observe whether and how the industry compensates for a reduced home market.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForsvarsindustrien i Norge - statistikk 2015en_GB
dc.subject.keywordForsvarsindustrien_GB
dc.subject.keywordØkonomisk utviklingen_GB
dc.subject.keywordStatistikken_GB
dc.source.issue16/02041en_GB
dc.source.pagenumber46en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record