Show simple item record

dc.contributorBloebaum, Trude H.en_GB
dc.contributorJohnsen Frank Trethanen_GB
dc.contributorLund, Ketilen_GB
dc.contributorBrannsten, Marianne R.en_GB
dc.date.accessioned2018-10-05T08:14:53Z
dc.date.available2018-10-05T08:14:53Z
dc.date.issued2016-12-20
dc.identifier1277
dc.identifier.isbn978-82-464-2875-8en_GB
dc.identifier.other16/02484
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1293
dc.description.abstractThis report provides an overview of results and recommendations within the area of serviceoriented architecture (SOA) from FFI project 1277 Information and integration services in the information infrastructure. The project consists of two parts, one focusing on semantic technologies and one focusing on SOA. The results from the work on semantic technologies are presented in a separate report. The main objective of the project was to support the Norwegian Armed Forces in its work on developing network-based defence (NBD), by investigating technological solutions that can contribute to the development of a common information infrastructure (INI). As SOA is key to the development of INI and NBD, the project has contributed to further testing and improvement of core services, with the work done within NATO as a starting point. The research activities within the SOA areas have mainly been performed as collaborative research, often within the context of external research activities involving groups from other nations and/or organizations. The report provides an overview of the main findings within our research areas. We give a short description of the different arenas of cooperation we have worked within, as well as results and recommendations from what is our main focus, namely core services in the information infrastructure. This part is more technically oriented. For further details, we refer to the appendices, as well as the other publications from the project.en_GB
dc.description.abstractDette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort innen tjenesteorientert arkitektur (SOA) i FFI-prosjekt 1277 Informasjons- og integrasjonstjenester i INI. Prosjektet er todelt, med en del som har sett på SOA og en som har fokusert på semantiske teknologier. Resultatene fra sistnevnte del er presentert i en egen rapport. Det overordnede formålet med prosjekt 1277 har vært å støtte Forsvarets arbeid med å utvikle Nettverksbasert Forsvar (NbF) gjennom å utforske teknologiske løsninger som bidrar til utviklingen av en felles informasjonsinfrastruktur. Innenfor området SOA skulle prosjektet bidra til videre utprøving og foredling av kjernetjenester, med utgangspunkt i arbeidet som gjøres innenfor dette feltet i NATO. Løsninger som ble sett på i den sammenheng vil vurderes for bruk også i en nasjonal SOA-infrastruktur. Mye av forskningsarbeidet i prosjektet er gjennomført gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale fora, hvor vi har samarbeidet med andre forskningsgrupper. Rapporten gir en oversikt over hovedfunnene innen vår forskningsområder. Den gir en kort beskrivelse av de ulike samarbeidsarenaene vi har hatt aktiviteter på, samt resultater og anbefalinger innenfor det som er vårt sentrale fokus, nemlig kjernetjenester i informasjonsinfrastrukturen. Denne sistnevnte delen er noe mer teknisk rettet. For lesere som ønsker ytterligere detaljer henviser vi til vedleggene samt øvrige publikasjoner fra prosjektet.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleCore services - recommendations and trendsen_GB
dc.subject.keywordTjenesteorientert arkitekturen_GB
dc.subject.keywordKjernetjenesteren_GB
dc.subject.keywordInformasjonsinfrastrukturen_GB
dc.source.issue16/02484en_GB
dc.source.pagenumber56en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record