Show simple item record

dc.contributorWaagan, Knuten_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T13:25:01Z
dc.date.available2018-10-04T13:25:01Z
dc.date.issued2016-06-06
dc.identifier382001
dc.identifier.isbn9788246427591en_GB
dc.identifier.other16/00577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1276
dc.description.abstractThis report is about the validation of a method, based on a Parabolic Equation model, for predicting acoustic noise. The method is designed for the low-frequency, long-ranging noise induced by heavy weapons and explosions. It is able to take detailed meteorological information into account, which is important for this application. Hundreds of relevant blast wave measurements are available from the Norwegian Trials campaign at Finnskogen. Fairly detailed weather data are also available from the campaign. We have compared our simulations with measurements from Finnskogen, and made the following main conclusions: 1. The PE model worked as well as can be expected given the parametric uncertainties. 2. Taking the weather into account is clearly necessary in noise mapping of heavy weapons. 3. The weather data improved the prediction accuracy of the PE model. 4. Prediction accuracy varied with weather type, season, distance and sound frequency. A total of 299 unique combinations of detonation events and propagation paths have been considered, some of which were simulated several times with different parameter settings. The selected events were from six summer days and three winter days. Propagation distances varied from 1 to 23 km. Wind and temperature profiles were obtained from measurements that used a tethered balloon. Temperature inversions, which strongly influence sound propagation, occurred during both the summer and winter experiments. In the process of selecting and analysing the shot recordings and weather data, we found that there were errors and issues in the database registration, which are specified in this report. Future users of the database should therefore especially consult our chapters on shot selection and weather data.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler validering av en metode, basert på en Parabolic Equation-modell, for prediksjon av akustisk støy. Metoden er designet for lavfrekvent langtrekkende støy generert av tunge våpen og eksplosjoner. Den kan utnytte detaljert meteorologisk informasjon, noe som er sentralt for denne anvendelsen. Hundrevis av relevante lydmålinger er tilgjengelige fra Norwegian Trials-kampanjen på Finnskogen. Relativt detaljerte værdata er også tilgjengelige fra kampanjen. Vi har sammenliknet våre simuleringer med målinger fra Finnskogen, og kommet til følgende hovedkonklusjoner: 1. PE-modellen fungerte så bra som en kan forvente gitt parameterusikkerhetene. 2. Å ta hensyn til været er klart nødvendig for støykartlegging av tunge våpen. 3. Værdataene forbedret nøyaktigheten til PE-modellen. 4. Prediksjonsnøyaktigheten varierte med værtype, årstid, avstand og lydfrekvens. Totalt 299 unike kombinasjoner av detonasjonshendelser og propagasjonsbaner har blitt undersøkt, og noen av dem ble simulert flere ganger med ulike parameterverdier. De utvalgte hendelsene var hentet fra seks ulike sommerdager og tre vinterdager. Propagasjonsavstandene varierte fra 1 til 23 km. Vind- og temperaturprofiler ble hentet fra målinger med værsonde. Temperaturinversjoner, som kan påvirke lydutbredelse kraftig, fant sted under eksperimentene både sommer og vinter. Under prosessen med å velge ut og analysere skudd- og værdata fant vi at det er noen feil og problemer med databaseregistreringen, som er spesifisert her. Fremtidige brukere av databasen anbefales derfor å rådføre seg med denne rapporten, spesielt kapitlene om skuddseleksjon og værdata.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleValidation of a parabolic equation method against long range blast wave measurementsen_GB
dc.subject.keywordStøyen_GB
dc.subject.keywordAkustikken_GB
dc.subject.keywordBeregningsmetoderen_GB
dc.subject.keywordSkytefelten_GB
dc.source.issue16/00577en_GB
dc.source.pagenumber93en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record