Show simple item record

dc.contributorStrømseng, Arnljoten_GB
dc.contributorJohnsen, Arnt Magneen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T13:18:34Z
dc.date.available2018-10-04T13:18:34Z
dc.date.issued2011-08-29
dc.identifier369501
dc.identifier.isbn978-82-464-1960-2en_GB
dc.identifier.other2011/01459
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1274
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarsbygg Utleie, Markedsområde Østlandet, gjennomført prøvetaking av jord og vann i målområdet for hvitt fosfor i 2009 og 2010. I 2008, 2009 og 2010 har det blitt testskutt 88 stk 155 mm artillerigranater og 40 stk 81mm bombekastergranater inn i målområdet Haraåsen. Analyseresultater av vannprøver i faste målepunkter rundt Haraåsen, viste en prøve konsentrasjon av hvitt fosfor samme dag som det var skutt med 155 mm granater i målområdet. Konsentrasjonen i denne prøven var svært lav og skyldes trolig nedfall av små partikler uforbrent hvitt fosfor fra røykskyen som spontant dannes i kontakt med luft. Jordprøvene tatt samme dag viste opp til 2900 mg/kg hvitt fosfor i kratre. I 2010 var den høyeste konsentrasjonen av hvitt fosfor i jord 38 mg/kg. Dette viser at målområdet er egnet for denne type skyting så lenge treff på utsiden av målområdet unngås.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment (FFI) was commissioned by Defence Estates Agency, Rental Market Area East, conducted sampling of soil and water in the target area for white phosphorus in 2009 and 2010. In 2008, 2009 and 2010, it has been test fired 88 155 mm artillery shells, 40 81mm mortar shells into the target area Haraåsen. Analysis results of water samples in fixed measurement points around Haraåsen showed that one of the samples contained very low concentration of white phosphorus on the same day as it was fired 88 155 mm shells in the target area. This is probably due to deposition of small particles of unburned white phosphorus from the smoke cloud that formed spontaneously in contact with air. Soil samples taken the same day showed up to 2900 mg/kg of white phosphorus in the craters. In 2010, the highest concentration of white phosphorus in soil samples was 38 mg/kg. This shows that the target area for this type of shooting is suitable as long as the grenades do not end outside the target area.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMiljøoppfølging av skyting med granater som inneholder hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet - overvåkningsresultater for 2009 og 2010en_GB
dc.subject.keywordFosforen_GB
dc.subject.keywordRøyken_GB
dc.subject.keywordGranateren_GB
dc.subject.keywordArtillerien_GB
dc.subject.keywordBombekastereen_GB
dc.subject.keywordOvervåkingen_GB
dc.source.issue2011/01459en_GB
dc.source.pagenumber26en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record