Show simple item record

dc.contributorHalvorsen, Pålen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T13:16:09Z
dc.date.available2018-10-04T13:16:09Z
dc.date.issued2011-08-22
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1966-4en_GB
dc.identifier.other2011/01538
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1272
dc.description.abstractDenne rapporten omfatter mekaniske analyser av en sittesele for vognkommandør i et pansret kjøretøy av typen M577. Sitteselen er montert i åpningen for vognkommandørluken på NM196F3 Hjelpeplasspanservogn. Oppdragsgiver er prosjekt 5026 hos Forsvarets Logistikkorganisasjon. Analysen baserer seg på bruk av elementmetoden (Finite Element Method) og beregningsprogrammet Solid Works Simulation , samt håndberegninger av skrueforbindelsen mot tak. Hensikten med analysen er å vurdere sitteselens styrke og 12 kN vertikalbelastning er valgt som beregningsgrunnlag. Resultatene viser at den begrensende komponenten er en sjakkel med ukjent materialkvalitet som det anbefales at byttes ut med en sjakkel med angitt bruddstyrke slik at styrken av denne blir i samsvar med de andre komponentene. For de øvrige komponentene fører den påførte belastningen kun til lokal flyt rundt områdene hvor lasten påføres og ved innspenningspunktene.en_GB
dc.description.abstractThis report concerns mechanical analyses of a seating harness for the commander of the M577 armoured vehicle. The harness is mounted in the opening for the commander hatch of the NM196F3 vehicle. The task is commissioned by project 5026 at FLO, the Norwegian Defense Logistic Organization. The analyses are carried out by use of the Finite Element Method in combination with manual calculations. The program Solid Works Simulation is used for the FEA. The objective for the task is to find out what loads the harness will withstand and the results show that the limiting component is a shackle with a material of unknown quality. The recommendation is to replace this shackle with a certified shackle with a known working load that is coincident with the load capacity of the rest of the harness. The results of the calculations show that the rest of the components withstand a 12 kN vertical load.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMekanisk analyse av sittesele for vognkommandøren_GB
dc.subject.keywordPanservogneren_GB
dc.source.issue2011/01538en_GB
dc.source.pagenumber24en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record