Show simple item record

dc.contributorGundersen, Yngvaren_GB
dc.contributorMelnes, Marteen_GB
dc.contributorStenberg, Pål H.en_GB
dc.contributorGulliksrud, Kristineen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T09:18:38Z
dc.date.available2018-10-04T09:18:38Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifier5054
dc.identifier.isbn978-82-464-2715-7en_GB
dc.identifier.other16/00939
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1244
dc.description.abstractTilbudet i spisemessene bidrar vesentlig til soldatenes trivsel, motivasjon og fysiske yteevne. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse som ble gjennomført i perioden november 2014–februar 2015 for å kartlegge hvordan brukerne vurderte tilbudet i sine lokale messer. Vi var også interessert i å få fram hvilke holdninger soldatene har til sammenhengen mellom klima, miljø og mat, og dermed også til Forsvarets profil på disse områdene. Resultatene skiller seg ikke vesentlig fra det som ble funnet ved en tilsvarende undersøkelse i 2011. Generelt holder messene et høyt nivå med stor grad av tilfredshet blant soldatene. Imidlertid finner vi betydelige forskjeller mellom messene. Enkelte messer har et klart forbedringspotensial, og nærmere undersøkelser er nødvendig for å kartlegge hvordan tilfredsheten ved disse messene kan økes. Det er svært små forskjeller mellom forsvarsgrenene når det gjelder soldatenes tilfredshet med maten. Når det gjelder de enkelte måltidene, kommer som tidligere lunsjen best ut blant soldatene. Middagen skårer lavere, delvis fordi valgmulighetene er mindre enn til lunsj. Enkelte middagsretter, eksempelvis torsk og fiskepinner, faller dårlig i smak hos en stor gruppe, noe som også gir seg utslag i den generelle tilfredsheten. Aller minst fornøyd er soldatene med kveldsmaten. Her er det betydelig rom for forbedringer; i enkelte messer er det åpenbart at kveldsmaten blir lavt prioritert. Soldatene er også gjennomgående fornøyd med kvaliteten på maten som blir servert. De fleste mener at de får dekket det basale behovet for både kalorier og næringsstoffer. Likevel kommer det fram konkrete ønsker om forbedringer. Mange nevner for eksempel at middagen inneholder for mye fett og at det for ofte serveres farseprodukter. Det ligger overordnede føringer bak driften av Forsvarets messer, og det er opp gjennom årene tatt en rekke initiativ som eksempelvis «operasjon grønn bølge», «økologisk mat i Forsvaret» og «kjøttfri mandag». Relativt mange soldater kjenner overhodet ikke til dette. Det er således et udekket informasjonsbehov både når det gjelder Forsvarets profil på området kosthold, i tillegg til at soldatene vet for lite om generelle ernæringsspørsmål.en_GB
dc.description.abstractThe food served in the military messes is important to the soldiers’ welfare, motivation and physical capacity. This report presents the results from a study that was implemented from November 2014 to February 2015 to map how the users assessed the food offered in their local messes. The soldiers’ attitudes concerning possible links between climate change, environment and food, and thus the policy of the Norwegian Army in this field, were studied as well. The results do not differ substantially from what was found in a similar study conducted in 2011. Generally speaking, and reflected in the answers given, the standards of the soldiers' messes are high. However, substantial differences exist, and some of the messes clearly have a potential for improvement. This should lead to closer investigation and hopefully new initiatives to the advantage of soldiers as well as employees. There are only minor differences between the military branches regarding the soldiers’ contentment with the food served in the messes. Regarding the individual meals, lunch is, as noted from previous studies, the most popular. Dinner gets somewhat lower scores, partly because alternatives are either non-existent or fewer than at lunch. As some dinner courses like cod or fish fingers are rather unpopular, this has to be reflected in the general satisfaction. Supper (lighter evening meal) is the great looser among the soldiers. There is a substantial room for improvement; in some of the messes supper clearly is given less priority. The majority of the soldiers are also generally content with the food quality. Most of them report that their basal need for calories and nutrients are covered. Nevertheless, many express wishes for improvement. Too much fat in the dinner courses and too much farce-meat are common complaints. General guidelines from the central authorities also govern some of the daily operations of Norwegian soldiers' messes. Thus, the last few years have seen initiatives like Operation Green Wave, Organic Food in the Army, and Meat-free Mondays. This is, however, partly unknown to most of the soldiers. There is a need for more information, both with regard to the Army policy in the soldiers' messes as well as in the field of general diet and nutrition.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleKartlegging av tilfredshet med Forsvarets spisemesseren_GB
dc.subject.keywordHelseen_GB
dc.subject.keywordErnæringen_GB
dc.subject.keywordBrukerundersøkelseren_GB
dc.source.issue16/00939en_GB
dc.source.pagenumber70en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record