Show simple item record

dc.contributorNilsson, Mads Stormoen_GB
dc.date.accessioned2018-10-04T09:07:24Z
dc.date.available2018-10-04T09:07:24Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.identifier1321
dc.identifier.isbn978-82-464-2743-0en_GB
dc.identifier.other16/00914
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1241
dc.description.abstractIn FFI project 1321 Teknologisk risikoreduksjon for fremtidig minesveip, the goal is to support the acquisition of future mine countermeasure capability for the Royal Norwegian Navy. A part of this support is recommending performance requirements for future influence sweep systems. We have available a large data set of measured civilian ship signature data from the EDA project SIRAMIS. To determine the necessary performance for new influence sweep systems an analysis of this data set should be performed. The measurement are largely targets of opportunity where ships pass the sensor arrays at different speeds and distances. In order to do an ”apples-to-apples“ comparison we therefore want to produce models of the measured ship signatures, which can then be evaluated under the same conditions. This report details a study evaluating different methods for fitting a model to the magnetic signature data. The Prolate Spheroidal Harmonic (PSH) model is a mathematical model that describes the magnetic field of a ship as the cumulative effect of a collection of magnetic multipoles placed in a prolate spheroidal coordinate system. In order to get a good description of the magnetic field of a ship using the PSH model, the coefficients determining the strength of each multipole must be found through some fitting procedure. It is important to avoid overfitting when optimising the model coefficients. The degree of overfitting in a optimised model can be found by evaluating the model’s predictive ability. Many different linear regression methods for optimising the model coefficients have been evaluated based on the predictive ability of the models they produce. The Lasso LARS method was found to give the least amount of overfitting and was chosen to produce models based on the data set. In addition a non-linear method for optimising the size of the prolate spheroidal coordinate system was used. Magnetic models were produced for the civilian ship signature measurements. Analysis of these ship models will form the basis for future recommendations of influence sweep performance requirements.en_GB
dc.description.abstractI FFI prosjekt 1321 Teknologisk risikoreduksjon for fremtidig minesveip er målet å støtte anskaffelsen av fremtidig minemottiltakskapabilitet for den Kongelige Norske Marinen. En del av denne støtten er anbefaling av krav til ytelse for fremtidige influenssveipesystemer. Vi har tilgjengelig et stort datasett av målte sivile skipssignaturdata fra EDA prosjektet SIRAMIS. For å kunne bestemme den nødvendige ytelsen for nye influenssveipesystemer så bør en analyse av dette datasettet gjennomføres. Målingene er hovedsakelig tatt av tilfeldig forbipasserende skip, hvor de passerer med forskjellige hastigheter og avstander fra sensorene. For å kunne gjøre en riktig sammenligning av signaturdata ønsker vi å produsere modeller av de målte skipsignaturene som kan evalueres under de samme forutsetningene. Denne rapporten beskriver en studie som evaluerer forskjellige metoder for tilpasning av en modell til magnetiske signaturdata. Den prolatsfæriodiske harmoniske modellen (PSH) er en matematisk modell som beskriver magnetfeltet til et skip som den akkumulerte effekten av en samling magnetiske multipoler plassert i et prolatsfæriodisk koordinatsystem. For å få en god beskrivelse av magnetfeltet til et skip med PSH modellen så må vi finne verdien til koeffisientene som bestemmer styrken på hver multipol gjennom en tilpasningsprosedyre. Det er viktig å unngå overtilpasning ved optimering av modellkoeffisientene. Graden av overtilpasning i en optimert modell kan finnes ved å evaluere modellens prediksjonsevne. Mange forskjellige lineære regresjonsmetoder for optimering av modellkoeffisientene har blitt evaluert basert på deres evne til å produsere modeller med god prediksjonsevne. Metoden som ga minst overtilpasning var Lasso LARS, som ble valgt til å produsere modeller basert på datasettet. I tillegg ble en ikke-lineær metode for optimering av størrelsen på det prolatsfæriodiske koordinatsystemet brukt. Magnetiske modeller ble produsert for sivile skipssignaturmålinger. Analyser av disse skipsmodellene vil danne grunnlaget for fremtidig anbefaling av krav til ytelse av influenssveip.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleModelling of civilian ships' ferromagnetic signaturesen_GB
dc.subject.keywordSkipssignaturen_GB
dc.subject.keywordRegresjonsanalyseen_GB
dc.subject.keywordMagnetiske felten_GB
dc.subject.keywordModellering og simuleringen_GB
dc.source.issue16/00914en_GB
dc.source.pagenumber30en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record