Show simple item record

dc.contributorHakvåg, Unaen_GB
dc.date.accessioned2018-10-03T09:12:09Z
dc.date.available2018-10-03T09:12:09Z
dc.date.issued2016-01-08
dc.identifier1245
dc.identifier.isbn9788246426334en_GB
dc.identifier.other2015/02365
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1223
dc.description.abstractRusslands væpnede styrker har i post-sovjetisk tid opplevd sviktende rekruttering. Innen rammen av forsvarsreformen av 2008 har russiske myndigheter derfor iverksatt en rekke personalpolitiske tiltak hvis formål er å gjøre de væpnede styrkene til en mer attraktiv arbeidsplass. De viktigste tiltakene omfatter utvidelse av rekrutteringsgrunnlaget, miljø- og sikkerhetsfremmende tiltak, omdømmebygging og forbedring av de materielle tjenestebetingelsene, herunder lønnsforhøyelse. Halvveis inn i reformperioden synes personellsituasjonen i Russlands væpnede styrker å ha forbedret seg noe. De to siste årene har forsvarsledelsen blant annet lykkes med målsettingen om å verve 50 000 nye menige kontraktssoldater årlig. Gitt at rekrutteringen opprettholdes på dette nivået, synes den uttalte målsettingen om en stående styrke på én million soldater innen 2020 dermed oppnåelig, iallfall i teorien. Trolig vil man beholde og videreutvikle dagens rekrutteringsmodell, som kombinerer frivillighet og verneplikt. Vernepliktsandelen av soldatmassen vil neppe kunne være særlig høyere enn ca. 30 prosent. Uforutsigbar lønnsutvikling og en vedvarende vanskelig boligsituasjon, særlig for de menige vervede soldatene, tilsier dessuten at det fremdeles vil være utfordrende for styrkene å sikre at de vervede soldatene blir stående lenge nok til at de med rette kan sies å utgjøre et profesjonelt bidrag.en_GB
dc.description.abstractRecruitment to Russia's armed forces has been declining throughout most of the post-Soviet period. Several policy measures addressing this challenge were adopted in the 2008 Russian defence reform, including changes to the legal framework, improved social and security conditions, PR campaigns and a pay raise for professional soldiers. Halfway into the reform period, the personnel situation in Russia's armed forces seems to have improved slightly. Among the major improvements is the recruitment of 50,000 new enlisted soldiers annually. If recruitment is maintained at the current level, Russia may succeed in establishing a standing force of one million men by 2020, although conscripts will still make up as much as 30 per cent of the force. Factors such as unpredictable wage fluctuations and continuing lack of satisfactory housing opportunities suggest that many enlisted soldiers may not remain with the forces long enough to achieve the desired level of professionalism.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleRekruttering til Russlands væpnede styrker - status, tiltak og utfordringeren_GB
dc.subject.keywordRusslanden_GB
dc.subject.keywordForsvaren_GB
dc.subject.keywordPersonellen_GB
dc.subject.keywordRekrutteringen_GB
dc.source.issue2015/02365en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record