Show simple item record

dc.contributorKarsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributorJohnsen, Arnt Magneen_GB
dc.date.accessioned2018-09-28T12:42:15Z
dc.date.available2018-09-28T12:42:15Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.identifier5146
dc.identifier.isbn978-82-464-2729-4en_GB
dc.identifier.other16/00589
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1193
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver arbeid med og resultater fra prøvetaking av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandet (RØ) i 2015, et arbeid Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører årlig på oppdrag fra Forsvarsbygg. Forbruk av ammunisjon registreres på digital blankett 750 (DBL 750), og oversikter over forbruket kan tas ut fra Forsvarssektorens miljødatabase (MDB). I 2014 er det innrapportert et forbruk av 32 artillerigranater med hvitt fosfor i målområdet for artilleri (Store Haraåsen). I 2015 ble det ikke rapportert noe forbruk av slike granater her. Mot PFA-sletta er det i 2015 skutt 20 81 mm bombekaster (BK) granater og 8 155 mm granater med hvitt fosfor. Vannprøver er tatt i fastlagte prøvepunkt som skal overvåke avrenning fra målområder for hvitt fosfor til vannkilder nedenfor. Alle prøvene viste innhold av hvitt fosfor som var under deteksjonsgrensa, som er 1 ng hvitt fosfor per liter vann. Det ble tatt jordprøver i fem kratre i målområdet for artilleri hvorav fire mest sannsynlig kommer fra skyting i 2014. Krater K8-2 er fulgt opp fra tidligere prøvetaking i 2013 og stammer fra skyting i 2012. De nye kratrene inneholder små mengder (1-91 mg/kg) med hvitt fosfor, mens det i krater K8-2 ble målt over 5150 mg/kg mot 650 mg/kg i 2013. At det er målt større mengde i 2015 i forhold til 2013 kan skyldes at det er tatt flere delprøver fra krateret samt at prøvene er fra dypere jordlag. Grunnen til at dette krateret inneholder mer hvitt fosfor enn de andre kan være forårsaket av forhold rundt detonasjonen ved at mer hvitt fosfor er presset ned i grunnen og mindre er gått til røykproduksjon. Det kan også være dårlig drenering av kratret, noe som vil gi fuktig jord og saktere nedbrytning av hvitt fosfor. Kratre med høye verdier av hvitt fosfor vil bli fulgt opp til neste år med videre prøvetaking og overvåking. Det er konkludert med at mennesker og dyr som oppholder seg totalt 14 dager i nedslagsfeltet der det finnes enkelte kratre med konsentrasjoner på over 5,1 g hvitt fosfor per kg jord, utsettes for en akseptabel risiko. Mennesker og dyr som drikker av vannet nedstrøms nedslagsfeltene utsettes ikke for risiko.en_GB
dc.description.abstractThis report describes the scope of work and the results from the monitoring of white phosphorous in the firing range Regionfelt Østlandet in 2015. The work is commissioned by the Norwegian Defence Estate Agency. All use of ammunition in the Norwegian firing ranges is reported digitally on the form DBL 750. In 2014 32 artillery rounds containing white phosphorus were fired into the artillery impact area at Store Haraåsen compared to none in 2015. 20 mortar rounds and 8 artillery rounds with white phosphorus were fired in 2015 into the test range area called PFA. Water was sampled at several locations to monitor possible flow of white phosphorus to water sources downstream the impact area. None of the samples contains detectable levels of white phosphorus. Soil was sampled from five craters where at least three of the craters originate from firings in 2014. The concentration of white phosphorus in these craters is low (1-91 mg/kg). Crater K8-2 was sampled in 2013 showing concentration levels of white phosphorus to 650 mg/kg. New measurements in 2015 showed concentration levels above 5150 mg/kg. The increase in the concentration level might be due to the increased number of subsamples taken during this sampling compared to the one in 2013, and that soil was collected from deeper layers than last time. Crater K8-2 contains more residues than the other craters, which may be caused by larger amounts of white phosphorus pressed into the ground and not released as smoke. The soil may also be more humid caused by poor drainage, which leads to slower decomposition of white phosphorous. Craters identified to contain high levels of white phosphorus will be subject to future monitoring. This study concludes that there is an acceptable risk for humans and animals when staying up to a total of 14 days in the impact area including single craters possessing concentration levels of white phosphorous above 5 g/kg. There is no risk drinking the water downstream the impact areas.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOvervåking og risikovurdering av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandeten_GB
dc.subject.keywordRøykgranateren_GB
dc.subject.keywordHvitt fosforen_GB
dc.subject.keywordOvervåkingen_GB
dc.subject.keywordRisikovurderingen_GB
dc.source.issue16/00589en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record