Show simple item record

dc.contributorSkeie, Bjørnen_GB
dc.contributorSolberg, Bjørnen_GB
dc.date.accessioned2018-09-25T11:18:32Z
dc.date.available2018-09-25T11:18:32Z
dc.date.issued2016-10-04
dc.identifier1294
dc.identifier.isbn978-82-454-2727-0en_GB
dc.identifier.other16/00869
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1158
dc.description.abstractThis report is the result of the work carried out at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) to evaluate the external man-made radio noise at different locations in Norway. To solve the task, a measurement campaign was carried out in Norway from 2013 to 2014. The measurement results from the campaign were compared to the noise levels in the categories; city, residential and rural, given in ITU Recommendation, “ITU–R P.372 Radio noise”. To our knowledge there are no data covering the external man-made noise in Norway, and the main source of the underlying data for ITU man-made noise model is from measurement campaigns in the late 1960s and early 1970s. The question is how the ITU model compares with today’s external man-made radio noise in Norway. One may expect an increase as there is more electronic equipment and devices in use today than there were 40 – 50 years ago. During the FFI measurement campaign, radio noise in the frequency range 30 – 200 MHz was measured at several locations in Norway. We used dipole antennas with an omnidirectional radiation pattern and measured the external man-made radio noise at four selected frequencies. The noise samples were post-processed to estimate the median noise power, which was converted to an external noise figure with the ITU model reference antenna. In general, the measured median external noise figure in Norway showed up to be lower than predicted by the ITU-R P.372 man-made noise model. For the city category the measured external noise figure is within the variability of the ITU data. For the residential category the measured external noise figure is lower than the ITU prediction. For the rural category the measurements indicate that the measured external noise figure is lower than the ITU prediction.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten er resultatet av et arbeid utført av Forsvartes forskningsinstitutt (FFI) for å evaluere den eksterne menneskeskapte radiostøyen på forskjellige steder i Norge. For å løse oppgaven er det gjennomført en målekampanje fra 2013 til 2014. Måleresultatene har blitt sammenliknet med støynivåene i kategoriene “city”, “residential” og “rural” gitt av ITU i “Recommendation ITU-R P.372 Radio noise”. Etter det vi vet, finnes det ikke data som dekker den eksterne menneskeskapte radiostøyen i Norge, og hovedkilden til de underliggende dataene til ITU støymodellen er fra målekampanjer fra seint 1960- og tidlig 1970-tallet. Spørsmålet er hvordan ITU støymodellen er i forhold til dagens eksterne menneskeskapte radiostøy i Norge. Man kan kanskje forvente en økning fordi det er flere elektroniske enheter og utstyr i bruk i dag enn det var for 40 – 50 år siden. Under FFIs målekampanje ble radiostøyen målt i frekvensområdet 30 – 200 MHz på flere steder i Norge. Vi har brukt rundstrålende dipolantenner og målt den eksterne menneskeskapte radiostøyen på 4 utvalgte frekvenser. Støysamplene har blitt etterbehandlet for å estimere median støyeffekt, som er omregnet til et støytall for den eksterne støyen med ITU modellens referanseantenne. Generelt kan vi si at medianen av støytallet til den målte eksterne radiostøyen i Norge viste seg å ligge lavere enn hva som ble prediktert av ITU-R P.372 støymodellen. For ITU-kategorien “city” er støytallet fra den målte eksterne radiostøyen innenfor variasjonsområdet til ITU-dataene. For ITU-kategorien “residential” er støytallet fra den målte eksterne radiostøyen lavere enn prediktert av ITU støymodellen. For ITU-kategorien “rural” indikerer målingene av den eksterne radiostøyen at støytallet er lavere enn prediktert av ITU støymodellen.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleExternal man-made radio noise measurementsen_GB
dc.subject.keywordRadiostøyen_GB
dc.subject.keywordMålingeren_GB
dc.source.issue16/00869en_GB
dc.source.pagenumber114en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record