Show simple item record

dc.contributorJohnsen Frank Trethanen_GB
dc.contributorBrannsten, Marianne R.en_GB
dc.contributorElstad, Ann-Kristinen_GB
dc.contributorBloebaum, Trude H.en_GB
dc.contributorMancini, Federicoen_GB
dc.date.accessioned2018-09-25T10:46:50Z
dc.date.available2018-09-25T10:46:50Z
dc.date.issued2017-04-28
dc.identifier5176
dc.identifier.isbn978-82-464-2925-0en_GB
dc.identifier.other17/00735
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1152
dc.description.abstractSMART – pervasive situational awareness at the individual soldier level – was a Concept Development and Experimentation (CD&E) project carried out during 2016. The concept being tested was the use of smart technology as a cheap and lowcomplexity platform for collaboration and situational awareness for the Norwegian home guard (HV). In conjunction with HV, we decided to focus on the HV area forces. Due to the large number of area forces, and the limited time these forces have available for training, a technical solution that aims to improve the situational awareness of the individual soldier within the HV area forces need to be simple and intuitive in use and have a low cost. This means that smart technology is of particular interest to this group of users. Furthermore, these forces primarily require exchanging unclassified information, but they need this information exchange to be as secure as possible. This lead to SMART targeting “trusted unclassified” communications, which meant that unclassified information should be exchanged with sufficient security for the users to trust using the platform to share their information. SMART includes initial discussions on the security aspects of utilizing smart technology as a platform. As there are no clear security guidelines for “trusted unclassified” communications, what we did was to define some reasonable requirements and discuss whether they could be met by the current solution in different contexts. Furthermore, we explored the idea of using external secure elements, also known as smart cards, to store securely sensitive information independently from the device status. SMART included building a demonstrator based on the Android platform. This demonstrator was tested iteratively by HV, first through several technical trials, and finally during an operational exercise. Before and after the exercise we used questionnaires to map the users’ expectations and experiences regarding the demonstrator, respectively. Summarized, the respondents both expected and experienced a more rapid and efficient execution of their missions using the SMART demonstrator. This mapping of expectations and experiences also revealed that the soldiers brought their own phones to the exercise and used them if there were issues with their primary communications channel. This shows that a better coordinated and controlled use of such resources in accordance with the “trusted unclassified” concept in SMART was both timely and relevant. The final experiment report from SMART was delivered to the HV at the end of 2016. In general, the results from the activity indicate that using civilian smart technology yields an operational value. The SMART demonstrator and concept can provide cheap and low-complexity “trusted unclassified” communications to the HV’s area forces and others who may need this capability.en_GB
dc.description.abstractSMART - gjennomgående situasjonsoversikt på enkeltmannsnivå - var et eksperimentprosjekt (Concept Development and Experimentation (CD&E)) som ble gjennomført i 2016. Konseptet som ble testet var det å benytte enkel og billig smartteknologi som en plattform for situasjonsoversikt og samhandling for Heimevernet (HV). I samråd med HV bestemte vi at det var HVs områdestyrker som var hovedmålgruppen for aktiviteten. Disse styrkene omfatter et høyt antall personer, og disse har begrenset tid tilgjengelig til trening. En teknisk løsning som har som målsetting å bedre situasjonsforståelsen til enkeltmann i disse styrkene må derfor være enkel og intuitiv i bruk, og ha lav kostnad. Dette betyr at smartteknologi er av spesiell interesse for disse styrkene. Videre trenger områdestyrkene primært å utveksle ugradert informasjon, men det er behov for at denne informasjon deles på en måte som er så sikker som mulig. På grunn av dette hadde SMART en målsetning om å støtte det vi kalte “sikrere ugradert” kommunikasjon, noe som betyr at håndteringen av denne ugraderte informasjonen skal gjøre sikker nok til at brukerne får nok tillit til løsningen slik at de er villige til å ta den i bruk. SMART inkluderer en innledende diskusjon om sikkerhetsaspektene ved det å bruke smartteknologi på denne måten. Sikkerhetsloven ikke gir noen retningslinjer for “sikrere ugradert” kommunikasjon. Vi har derfor selv lagt til grunn de kriteriene vi støtter i SMART-konseptet og diskuterer disse i rapporten. Videre har vi også sett på muligheten til å benytte eksterne sikre elementer, i form av smartkort, til sikker lagring av sensitiv informasjon uavhengig av smartenhetene. SMART inkluderte det å bygge en demonstrator basert på Android-plattformen. Denne demonstratoren ble testet av HV i flere runder, først gjennom tre tekniske tester, og deretter som en del av en øvelse. Både før og etter øvelsen brukte vi spørreundersøkelser for å kartlegge brukernes forventinger til og erfaringer med demonstratoren. Kort oppsummert kan vi si at brukerne både forventet og erfarte en raskere og mer effektiv gjennomføring av oppdragene sine når de benyttet SMARTdemonstratoren. Kartleggingen av forventinger og erfaringer viste også at brukerne allerede tok med seg sine egen smartenheter på øvelsen, og benyttet disse til kommunikasjon når det var problemer med primærsambandet deres. Dette viser at en bedre koordinert og kontrollert bruk av smarttelefoner i henhold til “sikrere ugradert”- konseptet i SMART er både tidsriktig og relevant. Den avsluttende eksperimentrapporten fra SMART ble levert til HV i slutten av 2016. Oppsummerende kan vi si at bruken av sivil smart-teknologi synes å gi en operativ nytteverdi. Den gjør det mulig med en enkel og billig teknisk instrumentering for HVs områdestyrker og andre som kan ha behov for "sikrere ugradert" kommunikasjon.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleSMART: Situational awareness experiments with the Norwegian home guard using Androiden_GB
dc.subject.keywordHeimeverneten_GB
dc.subject.keywordEksperimenteringen_GB
dc.subject.keywordAndroiden_GB
dc.subject.keywordTjenesteorientert arkitekturen_GB
dc.subject.keywordLinuxen_GB
dc.subject.keywordSituasjonsforståelseen_GB
dc.source.issue17/00735en_GB
dc.source.pagenumber59en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record