Show simple item record

dc.contributorOftedal, Emilieen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T12:25:18Z
dc.date.available2018-09-19T12:25:18Z
dc.date.issued2015-01-06
dc.identifier1275
dc.identifier.isbn978-82-464-2477-4en_GB
dc.identifier.other2014/02234
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1103
dc.description.abstractThis report takes stock of how jihadis in Western Europe raise, move, and spend money. Using new data from court documents and media reports, it reviews the financing of 40 jihadi terrorist cells that have plotted attacks in Europe, and examines a selection of cases in depth. European terrorists’ financial activities are remarkably ordinary. Jihadis who have plotted attacks in Western Europe most commonly relied on funding from the cell members’ own salaries and savings. The vast majority of the cells studied (90 %) were involved in income-generating activities, and half of them were entirely self-financed. Only one in four received economic support from international terrorist organizations such as al-Qaida. Over time, there has been a decline in the proportion of cells that receive support from organized terrorist groups and support networks, and a corresponding increase in cells that are self-financed through legal activities. Despite the attention Islamic charities have received for their alleged roles in terrorist financing, very few jihadi terrorist plots in Europe have involved money which could be traced to such charities. Likewise, the hawala system and other informal value transfer systems, appear to have played no direct role in financing operational terrorist cells in Western Europe. Finally, jihadi terrorist attacks in Western Europe have generally been cheap, with three quarters of the plots studied estimated to cost less than $10,000. Knowledge of how terrorists raise, move and spend money, and how this varies between regions and over time, is a prerequisite for developing effective counter-measures. The current terrorist threat to Europe rarely involves large sums of money or suspicious international transfers. Jihadi cells in the region receive little external support and are increasingly relying on income raised locally through legal means. Part of the explanation for this development could be the implementation of stricter international financial controls and regulations following the 9/11 attacks. At the same time, the increase in self-financing and legal income sources implies that European jihadis’ financial activities become harder to detect and prevent. This is the reality that future countermeasures need to address.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten kartlegger hvordan jihadister i Vest-Europa skaffer, flytter og bruker penger. Basert på rettsdokumenter og pressekilder analyserer den finansieringen av 40 terrorceller som har planlagt angrep i Europa, og studerer noen utvalgte saker i dybden. Rapporten finner at terroristenes økonomiske aktiviteter er trivielle. Den vanligste inntektskilden er cellemedlemmenes personlige midler (lønn, trygd og sparepenger). Det store flertallet av terrorceller genererer noen egne midler, og halvparten er fullstendig selvfinansierte. Kun en fjerdedel av cellene har mottatt støtte fra internasjonale terrororganisasjoner som al-Qaida. Bare 5 % hadde inntekter som kunne spores til islamske veldedige organisasjoner, og det er ingen eksempler på bruk av hawala eller lignede uformelle systemer for overføringer i finansieringen av operative angrepsceller i Vest Europa. Videre er angrepene relativt billige. Tre fjerdedeler er estimert å ha kostet under $10.000. Over tid har det vært en nedgang i andelen europeiske jihadistceller som mottar støtte fra andre jihadister, mens andelen celler som er selvfinansierte med lovlige inntektskilder har økt. Kunnskap om hvordan jihadister i Europa finansierer sin angrepsaktivitet er nødvendig for å utvikle effektive og målrettede mottiltak. Dagens terrortrussel mot Vest-Europa involverer sjelden store pengesummer eller mistenkelige internasjonale overføringer. Terrorcellene mottar lite ekstern støtte og er i økende grad finansiert gjennom midler de fremskaffer fra lovlige inntektskilder lokalt. En mulig forklaring på denne utviklingen er implementeringen av strengere finansielle reguleringer etter terrorangrepene 11. september. Samtidig innebærer utviklingen mot økt selvfinansiering at det kan bli vanskeligere å avdekke og stanse europeiske jihadisters økonomiske aktiviteter. Det er denne situasjonen myndighetenes mottiltak nå må rettes mot.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleThe financing of jihadi terrorist cells in Europeen_GB
dc.subject.keywordTerrorismeen_GB
dc.subject.keywordJihadismeen_GB
dc.subject.keywordTerrorhandlingeren_GB
dc.subject.keywordEuropaen_GB
dc.source.issue2014/02234en_GB
dc.source.pagenumber66en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record