Show simple item record

dc.contributorMalerud, Steinen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T11:41:55Z
dc.date.available2018-09-19T11:41:55Z
dc.date.issued2014-09-22
dc.identifier3849
dc.identifier.isbn978-82-464-2437-8en_GB
dc.identifier.other2014/01093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1081
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver en metode for vurdering av måloppnåelse. Metoden gir en strukturert fremgangsmåte basert på en resultatkjede med fem nivåer: input, aktiviteter, output, direkte outcome og indrekte outcome. De tre første nivåene er knyttet til virksomheten, mens de to siste beskriver hvordan virksomheten påvirker sine omgivelser. Outcome er i henhold til definisjonen benyttet i denne rapporten, en tilstand som verdsettes av beslutningstakere og andre interessenter. En metode for vurdering av måloppnåelse må kunne støtte de ulike trinnene i en evalueringsprosess, og være anvendbar for daglige operasjoner så vel som for operasjoner under krise og krig. Evalueringsprosessen beskrevet i Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) [1] er først og fremst utviklet for å støtte evalueringer av militære operasjoner under krise og krig, og i mindre grad for daglige operasjoner. Vi har derfor valgt å basere vår metode på en resultatkjedemodell som anvendes i (daglig) virksomhetsstyring, men hvor begreper og fremgangsmåte i så stor grad som mulig er konsistent med COPD. Et annet viktig aspekt ved metoden er at den skiller klart mellom den operative virksomhetens leveranser (output) og de målene virksomheten skal oppnå (outcome). Metoden hjelper til med å identifisere mål på ulike resultatnivå, og bidrar til å gi en sporbar sammenheng mellom mål og oppgaver på høyere nivå (politisk og strategisk) og mål og resultater på lavere nivå (operasjonelt og taktisk). Det er viktig at beslutningstaker benytter denne type vurderinger i sin beslutningsprosess. En forutsetning for dette er at resultatene er relevante og troverdige. Metoden som beskrives i denne rapporten bidrar til å underbygge relevans og troverdighet ved at man fra starten av legger vekt på å finne de spørsmålene og problemene som er relevante for beslutningsprosessen. Dernest gir den en strukturert og sporbar prosess som tar utgangspunkt i overordnede mål og bryter disse ned i hensiktsmessige resultatmål som kan måles/observeres. I tillegg beskriver rapporten en metode for å synliggjøre og håndtere usikkerhet som en viktig del av beslutningsgrunnlaget.en_GB
dc.description.abstractThis report describes a method for assessing attainment of goals and objectives of military operations. The method gives a structured approach based on a result chain with five levels: input, activities, output, direct outcome and indirect outcome. The three first levels are related to own, controllable activities, while the two last levels describe how produced actions/services influence the environment in accordance to the goals and objectives. For an assessment method to be relevant, it needs to support all the levels of a typical assessment process. In addition it must be applicable to daily, routine operations as well as to operations in crisis and at war. The evaluation process described in Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) [1] is first and foremost designed to support assessments of operations in crisis and at war, and to a lesser degree, assessment of daily operations. Thus, we have decided to base our method on a result chain model applied in (daily) result-based management, however, the method and notions are as far as possible consistent with the prescribed approach in COPD. Another important aspect of the method is that it distinguishes between the output of actions and the attainment of goals and objectives (outcome). The method supports the process of identifying and organizing outputs and outcomes on different levels in the organization. It is important that the decision maker applies this kind of assessments in his decision process. A premise for this is that the results are perceived as useful and reliable. The method described in this report contributes to ensure relevance and to build confidence to the results. The assessment process is initiated by problem structuring to find and set focus on relevant goals and objectives. Further, the method offers a structured and transparent approach for developing result metrics and parameters together with a method for describing and managing uncertainties.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleVurdering av måloppnåelse i nasjonale operasjoner - metode og teoretisk grunnlagen_GB
dc.subject.keywordBeslutningsprosesseren_GB
dc.subject.keywordMilitære operasjoneren_GB
dc.subject.keywordEffektiviteten_GB
dc.source.issue2014/01093en_GB
dc.source.pagenumber48en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record