Show simple item record

dc.contributorStrømseng, Arnljot Eindrideen_GB
dc.contributorJohnsen, Arnt Magneen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T11:24:05Z
dc.date.available2018-09-19T11:24:05Z
dc.date.issued2014-11-10
dc.identifier369501
dc.identifier.isbn9788246424514en_GB
dc.identifier.other2014/01441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1071
dc.description.abstractI 2004 ble det av Statens forurensningstilsyn (SFT), nå Miljødirektoratet, gitt utslippstillatelse for bruk av målområdet Store Haraåsen og Gråfellet S i Regionfelt Østlandet som målområde for røykgranater med hvitt fosfor. Det er i seinere tid (2010) gitt tillatelse for skyting av røykgranater med hvitt fosfor mot PFA-sletta. Det er etablert et overvåkningsprogram, der all bruk av granater med hvitt fosfor skal dokumenteres. Det skal undersøkes i hvilken grad bruken fører til forurensing, og risiko for negative miljøkonsekvenser skal vurderes. Resultatene skal danne grunnlag for rapportering til miljømyndighetene om bruk av hvitt fosfor i RØ. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarsbygg Utleie, Markedsområde Østlandet, gjennomført prøvetaking av jord og vann i to målområder for hvitt fosfor i helt fra 2009 til og med 2013 i Regionfelt Østlandet. Denne rapporten omhandler analyse av hvitt fosfor i jord og vann fra prøvtakinger gjort i 2012 og 2013. Fra 2008 til 2013 er det registrert et forbruk av ammunisjon med hvitt fosfor på 184 artillerigranater (155 mm) og 152 bombekaster-granater (81 mm) i Regionfelt Østlandet. Til sammen utgjør dette 1414 kg hvitt fosfor. I 2012 ble den høyeste konsentrasjonen av hvitt fosfor (10 mg/kg) påvist i en jordprøve fra et artillerikrater krater med prøvenummer K4. Ved å sammenligninge analyseresultater av hvitt fosfor fra tidlgere prøvetakinger gjort på Store Haraåsen mot analyser gjort i 2012 og 2013, viser dette at konsentrasjonen av hvitt fosfor i K4 er blitt redusert med mer enn 97 % siden krateret første gang ble prøvetatt i 2009. For andre kratre som det tidligere er tatt prøver fra, er nedgangen i konsentrasjonen av hvitt fosfor på over 99,9 %. Det er ikke gjort funn av hvitt fosfor i vannprøver hverken rundt Store Haraåsen eller PFA-sletta i 2012 eller 2013. Dette viser at målområdet er egnet for denne type skyting, under forutsetning at treff på utsiden av målområdet unngås.en_GB
dc.description.abstractAt Regionfelt Østlandet (RØ), which is a military training area, there are three target areas for smoke ammunition containing white phosphorus (WP). These sites are called Store Haraåsen, Gråfjell S and PFA- sletta. The Norwegian Environmental Agency permitted use of WP at Store Haraåsen and Gråfjell S in 2004, and in 2010 at the PFA-sletta. A surveillance program, started in 2009, was established to monitor contamination and use of WP at the target areas, in order to assess any potential environmental risk. On assignment from The Norwegian Defence Estates Agency, FFI (Norwegian defence research establishment) analyzed soil and water samples from the target areas at RØ. The findings from the surveillance program are reported to the environmental authorities in Norway. This report mainly focuses on the survey of water and soil samples collected from the target areas in 2012 and 2013. From 2008 to the end of 2013 it has been fired 184 WP artillery shells (155 mm) and 152 WP mortar shells (81 mm) at RØ. The total amount of WP fired in this period is 1414 kg. In the samples collected in 2012 the highest concentration of WP (10 mg/kg) was observed in soil taken from an artillery crater named K4. The concentration of WP in the soil from this crater has decreased by more than 97 % since the first time soil from this crater were analyzed in 2009. Similar were observed in soil samples taken from other WP craters in the area, which shows that the WP concentration has decreased more than 99.9 % since the start of the surveillance program in 2009. No traces of WP were detected in the water samples collected from the target areas in 2012 and 2013. These results indicate that there is limited spread of WP from the target areas for WP shells in the military training area at RØ. The sites appear suitable for the purpose as long as the shells are not fired outside the borders of the target areas.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMiljøoppfølging av nedslagsområder for røykgranater fylt med hvitt fosfor i regionfelt Østlandet - overvåkingsresultater for 2012 og 2013en_GB
dc.subject.keywordFosforen_GB
dc.subject.keywordGranateren_GB
dc.subject.keywordArtillerien_GB
dc.subject.keywordBombekastereen_GB
dc.subject.keywordOvervåkingen_GB
dc.source.issue2014/01441en_GB
dc.source.pagenumber29en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record