Show simple item record

dc.contributorDombestein, Elinen_GB
dc.contributorEktvedt, Kari Weggeren_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T10:54:25Z
dc.date.available2018-09-19T10:54:25Z
dc.date.issued2014-04-11
dc.identifier396401
dc.identifier.isbn978-82-464-2365-4en_GB
dc.identifier.other2014/00512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1052
dc.description.abstractThe acoustic ray trace model LYBIN is a well-established and frequently used sonar prediction model owned by the Norwegian Defence Logistic Organisation. The model is used aboard navy vessels as well as in training situations on shore. LYBIN has become an important tool in both planning and evaluation of maritime operations. Earlier versions are already integrated in combat system software, decision aids and tactical trainers. The calculation kernel of LYBIN is implemented as a software module called LybinCom. In addition there exists a graphical user interface which can be used together with LybinCom to build a stand-alone executable application. This stand-alone executable application is called LYBIN. On behalf of NDLO, the Norwegian Defence Research Institute (FFI) has been responsible for testing, evaluation and further development of LYBIN since the year 2000. During this period, several new versions have been released. LYBIN 6.1 was released in august 2012 . LYBIN 6.2 was released in February 2014. The calculation kernel has got some new functions in its interface, and reported issues in the kernel have been fixed. The user interface of LYBIN has been altered to some extent to reflect the new functions, but the majority of changes are based on reported issues. This document is a user guide for LYBIN 6.2.en_GB
dc.description.abstractDen akustiske strålegangsmodellen LYBIN er en etablert og mye brukt sonarytelsesmodell som eies av Forsvarets logistikkorganisasjon. Modellen brukes ombord på marinefartøy og i treningssituasjoner på land. LYBIN er blitt et viktig verktøy både i planlegging og evaluering av maritime operasjoner. Tidligere versjoner er allerede integrert i programvare for kampsystemer, beslutningsstøtte og taktiske trenere. LYBINs beregningskjerne er implementert som en software modul kalt LybinCom. I tillegg eksisterer det et grafisk brukergrensesnitt som sammen med LybinCom kan brukes for å bygge en frittstående eksekverbar applikasjon. Det er denne frittstående applikasjonen som kalles LYBIN. FFI har på vegne av FLO vært ansvarlig for test, evaluering og videreutvikling av LYBIN siden år 2000. I løpet av denne perioden har flere nye versjoner blitt utgitt. LYBIN 6.1 ble ferdigutviklet august 2012. LYBIN 6.2 ble gitt ut i februar 2014. Den inneholder alle utbedringer som har blitt gjort på beregningskjernen over de 2 foregående årene. Dette inkluderer enkelte rettinger og utvidelser av programmeringsgrensesnittet. Endringene i det grafiske brukergrensesnittet er til dels gjort som en følge av utvidelsene i programmeringsgrensesnittet til beregningskjernen, men er hovedsakelig basert på tilbakemeldinger fra brukere. Dette dokumentet er en brukermanual for LYBIN 6.2.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleLYBIN 6.2 - user manualen_GB
dc.subject.keywordAkustikken_GB
dc.subject.keywordSonaren_GB
dc.subject.keywordModellering og simuleringen_GB
dc.subject.keywordProgrammering (Databehandling)en_GB
dc.source.issue2014/00512en_GB
dc.source.pagenumber70en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record