Show simple item record

dc.contributorGulichsen, Steinaren_GB
dc.contributorReitan, Bård K.en_GB
dc.contributorListou, Toreen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T09:28:38Z
dc.date.available2018-09-19T09:28:38Z
dc.date.issued2011-11-01
dc.identifier1105
dc.identifier.isbn978-82-464-2005-9en_GB
dc.identifier.other2011/01567
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1041
dc.description.abstractPrestasjonsbasert logistikk, eller Performance-Based Logistics (PBL), er et relativt nytt konsept for understøttelse av militære systemer. En grunntanke i PBL er endringen fra den tradisjonelle transaksjonsbaserte formen for styring av kontrakter over til en situasjon hvor kontraktene følges opp med utgangspunkt i et sett med forutbestemte måleparametre knyttet til prestasjonen til systemet. PBL oppstod opprinnelig i USA mot slutten av 90-tallet, men kontrakter basert på måling av prestasjoner har vært brukt i andre sektorer på et langt tidligere tidspunkt. Hensikten med denne rapporten er å gi en innføring i PBL-konseptet, samtidig som muligheter og utfordringer for Forsvaret ved bruk av PBL blir identifisert. Dette gjøres ved først å trekke opp grunnprinsippene for PBL basert på en studie av sekundærkilder. Videre utarbeides et teoretisk grunnlag for studien basert på verdikonfigurasjonsanalysetenkningen utviklet av Stabell & Fjeldstad (1998). Det teoretiske grunnlaget benyttes til en videre analyse av PBL hvor muligheter og utfordringer for Forsvaret blir identifisert. I denne analysen står begreper som tillit, kompetanse, organisering, informasjonsflyt og datakvalitet sentralt. Rapporten presenterer også en kort status for bruk av PBL i Norge i dag samt erfaringer med bruken av konseptet i andre land.en_GB
dc.description.abstractPerformance-Based Logistics (PBL) is a relatively new concept for military systems support. One of the fundamental ideas in PBL is the transition from traditional transaction based support to a more output focused contract supervision. PBL originated in the USA towards the end of the nineties, but contracts based on performance metrics have been used in other sectors much earlier than that. The purpose of this report is both to give an introduction to the PBL concept and analyse opportunities and challenges for the armed forces. This is accomplished through a literature review. In addition to the review a theoretical framework for the report is developed based on the value configuration analysis originally introduced by Stabell & Fjeldstad (1998). The theoretical framework is used to identify opportunities and challenges the Armed Forces might face as a consequence of increased use of PBL as a support strategy. In the analysis terms such as trust, competence, organisation, information flow and data quality are central to establishing an understanding of the PBL concept. The report will also present a short status for the use of PBL in Norway today as well as international experiences with the concept.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titlePrestasjonsbasert logistikk (PBL) - muligheter og utfordringeren_GB
dc.subject.keywordMilitær logistikken_GB
dc.subject.keywordForsvareten_GB
dc.subject.keywordVerdilæreen_GB
dc.source.issue2011/01567en_GB
dc.source.pagenumber65en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record