Show simple item record

dc.contributorVoie, Øyvind Alberten_GB
dc.contributorJohnsen, Ida Vaaen_GB
dc.contributorBøifot, Kari Olineen_GB
dc.date.accessioned2018-09-19T09:07:11Z
dc.date.available2018-09-19T09:07:11Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.identifier119703
dc.identifier.isbn978-82-464-2391-3en_GB
dc.identifier.other2013/2731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1026
dc.description.abstractPå oppdrag fra NAMMO Bakelittfabrikken AS har FFI undersøkt arbeidsmiljøet knyttet til noen spesielle arbeidsoppgaver på fabrikken. FFI fikk i oppdrag å undersøke om de ansatte kunne eksponeres for helseskadelige stoffer når de arbeidet med tennhetter produsert av RUAG og Remington av typene Sintox og Sinoxid respektivt. Tennhettene er forurenset med støv fra tennsatsen. Arbeidsprosedyren innebærer derfor en manuell sikting av tennhettene for å fjerne støvet fra tennsatsen. Formålet med denne studien var å måle eksponeringen for støvet i pustesonen til arbeidere gjennom en hel arbeidsdag og å gjøre en risikovurdering av arbeidet med tennhettene. To ansatte ble utrustet med filtre og pumper. Den første dagen ble de satt til å utføre arbeidsoppgaver med tennhetter fra partier med mye støv, en fra Remington av typen Sinoxid og en fra Ruag av typen Sintox. Dagen etter ble de samme personene satt til å utføre arbeidsoppgaver med de samme tennhettene, men fra partier med mindre støv. Filtre (0,4 µM fra Millipore) ble montert i pustesonen til ansatte. Svevestøvpartikler ble så samlet på filteret i en filterkassett koblet til en bærbar pumpe med en volumstrøm på 2 l/min. Prøvetakingstiden var på en hel arbeidsdag (6 - 7 timer). Filtrene ble veid før og etter prøvetaking slik at konsentrasjonen av svevestøv kunne beregnes. Metaller og diazodinitrofenol ble analysert med henholdsvis ICP MS og LC-MS/MS. Disse stoffene ble ikke påvist i uakseptable konsentrasjoner. Støvet fra tennsatsene utgjør derfor ikke noen helserisiko for arbeidere ved NAMMO Bakelittfabrikken AS. Kun eksponering via inhalasjon ble undersøkt. Hudkontakt ble vurdert som lite signifikant ettersom arbeiderne benyttet hansker i arbeidet.en_GB
dc.description.abstractNAMMO Bakelittfabrikken AS has assigned FFI to examine the work environment related to a particular working task at the factory. FFI was commissioned to investigate whether the employees could be exposed to hazardous substances when they worked with primers produced by RUAG and Remington of the types Sintox and Sinoxid respectively. The working procedure involves a manual sieving of the percussion caps to remove the dust from the primer. The purpose of this study was to measure exposure to hazardous dust in the breathing zone of workers through a full working day in order to conduct a risk assessment of the work. Two employees were equipped with filters and pumps. The first day they were set to perform work with primers from lots with excessive dust, one from Remington and one from Ruag. The following day, the same workers were assigned to carry out tasks with the same percussion caps, but from lots with less dust. Filters were mounted in the breathing zone of the employees. Airborne dust particles were then collected on the filter in a filter cassette connected to a portable pump with a flow rate of 2 l/min. The sampling time was a full working day (6-7 hours). The filters were weighed before and after sampling so that the concentration of particulate matter could be calculated. Metals and diazodinitrofenol were analyzed respectively by ICP MS and LC-MS/MS. These substances were not detected in unacceptable concentrations. Hence, the dust from the percussion caps represents no health risk to workers at NAMMO Bakelittfabrikken AS. Inhalation was the only exposure pathway that was studied. Uptake through the skin was considered to be insignificant since the workers used gloves for the work.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleYrkeshygieniske undersøkelser av arbeid med tennhetter til håndvåpenammunisjon ved NAMMO Bakelittfabrikken ASen_GB
dc.subject.keywordYrkeshygieneen_GB
dc.subject.keywordSprengstofferen_GB
dc.subject.keywordMetalleren_GB
dc.subject.keywordRisikoanalyseen_GB
dc.source.issue2013/02731en_GB
dc.source.pagenumber15en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record