Now showing items 1-20 of 22

  • Abstraction-decomposition space for critical infrastructure systems: A framework for infrastructure planning and resilience policies 

   Sellevåg, Stig Rune (2022-04-20)
   The objective of this work has been to propose a framework that will aid governments with the development of more coherent and effective infrastructure planning and resilience policies through a system-of-systems approach ...
  • Adsorption and degradation of chemical warfare agents on oxides 

   Mo, Kristi; Sellevåg, Stig Rune (2011-11-10)
   The adsorption and degradation of chemical warfare agents and their simulants on oxides have been reviewed. As part of the work, the physics of adsorption and desorption phenomena have also been reviewed, together with ...
  • Adsorption of simulants for chemical warfare agents on glass fibre reinforced nylon 6 studied by FTIR spectroscopy 

   Rydså, Line; Mo, Kristi; Tønsager, Janne; Sellevåg, Stig Rune (2013-01-10)
   The adsorption of vapours and liquids of triethyl phosphate (TEP), trimethyl phosphate (TMP), dimethyl methylphosphonate (DMMP), dichlorophosphate (MDCP) and phosphorus(V) oxychloride (TCP) on glass fibre reinforced nylon ...
  • Changes in inoperability for interdependent industry sectors in Norway from 2012 to 2017 

   Sellevåg, Stig Rune (2021-03)
   The purpose of this work has been to investigate changes in interdependencies between Norway's mainland industry sectors and how it might affect national security. To this end, the interdependencies were analysed by using ...
  • Exploring Dynamic Inoperability Input-Output Modelling of Cascading Consequences in a Total Defence Perspective 

   Sellevåg, Stig Rune (2021-09-20)
   The purpose of this work was to explore how the so-called inoperability input-output model (IIM) can be used as a tool for investigating scenarios and resilience aspects in a Total Defence perspective. The results show ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2024 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 24/00298 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I år legger Forsvarsanalysen vekt på to forhold som kan påvirke den kommende langtidsplanen: følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i ...
  • Frivillige beredskapsorganisasjoner i fremtidens totalforsvar 

   Grunnan, Tonje; Apalvik, Tord; Skjei, Frida; Sellevåg, Stig Rune (2024-04-15)
   Forsvaret av Norge er avhengig av et velfungerende sivilt-militært samarbeid i rammen av total-forsvaret. På oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening har Forsvarets forskningsinstitutt kartlagt frivillige beredskapso ...
  • Hva kan Norge lære av andre lands tilnærming til sammensatte trusler? – rapport til Forsvarskommisjonen 

   Bergaust, Julie Celine; Skjei, Frida; Sellevåg, Stig Rune (2022-11-15)
   Forsvarskommisjonen av 2021−2023 skal vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for Norge i et 10−20-årsperspektiv. Som en del av denne vurderingen har Forsva-rets forskningsinstitutt (FFI) fått i ...
  • Ikke-destruktiv metode for test av aktivkullfiltre 

   Busmundrud, Odd; Sellevåg, Stig Rune (2010)
   En ikke-destruktiv metode for test av aktivkullfiltre er beskrevet. Metoden er basert på at en ubetydelig mengde av et ufarlig stoff som adsorberes sterkt av filteret, injiseres oppstrøms filteret ved hjelp av en ...
  • Improved conceptualising of hybrid interference below the threshold of armed conflict 

   Bergaust, Julie Celine; Sellevåg, Stig Rune (2023-06-08)
   European policymakers have identified the need to understand influence operations on social media, cyber-attacks or hidden economic investments – activities that can be characterised as hybrid threats or hybrid warfare. ...
  • On-line solid phase extraction-liquid chromatography-mass spectrometry for trace determination of nerve agent degradation products in water samples 

   Røen, Bent Tore; Sellevåg, Stig Rune; Lundanes, Elsa (2013)
   Three primary nerve agent degradation products (ethyl-, isopropyl- and pinacolyl methylphosphonic acid) have been determined in water samples using on-line solid phase extraction-liquid chromatography and mass spectrometry ...
  • Samfunnsutvikling frem mot 2030 – utfordringer for politiet, PST og påtalemyndigheten 

   Sellevåg, Stig Rune; Bergh, Arild; Bruvoll, Janita; Høibråten, Steinar; Jacobsen, Hedda Lærum; Strand, Martin; Barland, Bjørn (2021-05-20)
   Denne rapportens formål har vært å beskrive hva samfunnsutviklingen kan bety for det fremtidige utfordringsbildet som politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og påtalemyndigheten kan møte frem mot 2030. Det fremtidige ...
  • Scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg 

   Bjørgul, Lea; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sellevåg, Stig Rune (2022-06-17)
   Hensikten med denne rapporten er å utvikle, beskrive og drøfte mulige scenarioer for hvordan informasjonspåvirkning i sammenheng med norske valg kan foregå. Rapporten drøfter hvilke konsekvenser scenarioene kan ha og hvilket ...
  • Sivil støtte til Forsvaret – en funksjonsbasert tilnærming for modellering av totalforsvarsevne 

   Sellevåg, Stig Rune (2022-05-18)
   Formålet med dette arbeidet har vært å utvikle nye metoder for analyse av totalforsvarsevnen som skal understøtte den nasjonale og allierte forsvarsinnsatsen. Basert på systemtenkning for komplekse systemer, har et ...
  • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

   Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
   Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...
  • Tilsiktede handlinger som kan true norsk kraftforsyning – en scenariobasert tilnærming 

   Sellevåg, Stig Rune (2023-12-15)
   Pålitelig kraftforsyning er avgjørende for verdiskaping, befolkningens velferd og norsk sikkerhet. Norges posisjon som energinasjon i kombinasjon med vår geografiske nærhet til Russland gjør at vi kan bli utsatt for press ...
  • Trace determination of primary nerve agent degradation products in aqueous soil extracts by on-line solid phase extraction-liquid chromatography-mass spectrometry using ZrO2 for enrichment 

   Røen, Bent Tore; Sellevåg, Stig Rune; Dybendal, Kjersti; Lundanes, Elsa (2014)
   A method for determination of the primary nerve agent degradation products ethyl-, isopropyl-, isobutyl-, cyclohexyl- and pinacolyl methylphosphonic acid in aqueous soil extracts has been developed utilizing on-line solid ...