Now showing items 1-5 of 5

  • Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island i 2010 - norsk krisehåndtering og noen erfaringer 

   Endregard, Monica; Birkemo, Gunn Alice; Maal, Maren (2013-01-03)
   I april 2010 ble europeisk luftfart rammet av utbruddet fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island. Askeskyen og dens spredning førte til at hele luftrommet over Norge ble stengt torsdag 15. april 2010. Det var to kritiske ...
  • Evaluering av Forsvarets logistikksystem – utvikling og anvendelse av et nytt metodisk rammeverk 

   Birkemo, Gunn Alice; Halvorsen, Ola Krogh; Graarud, Emil (2020)
   Tidligere studier ved Forsvarets forskningsinstitutt har påpekt gap i Forsvarets logistikksystem. Hensikten med denne studien har vært å undersøke om Forsvarets logistikksystem, ved bruk av strategiske partnere, påvirker ...
  • Is Norwegian long term defence planning risk based? 

   Birkemo, Gunn Alice (2013-02-01)
   The central and unavoidable challenge to defence planning is how to cope with uncertainty. As a strategic defence planner, the aim is to contribute to a long term defence plan which is a foundation for a viable national ...
  • MilTech report 2012 

   Andås, Harald Erik; Blix, Tom Arild; Solheim, Svein Otto; Birkemo, Gunn Alice (2013-06-05)
   Developments within different technology areas and within specific defence related technologies are important for any small country. It is therefore essential to follow the technological developments in order to decide on ...
  • Responsive forsyningskjeder og sivilmilitært samarbeid 

   Birkemo, Gunn Alice (2016-07-07)
   En vesentlig forbedring av russisk reaksjonsevne og strategisk mobilitet er blant de rammevilkår som har påvirket Forsvarets krav til logistikkberedskap de siste årene. Samtidig legges det stadig større vekt på kosteffektive ...