Now showing items 1-11 of 11

  • Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island i 2010 - norsk krisehåndtering og noen erfaringer 

   Endregard, Monica; Birkemo, Gunn Alice; Maal, Maren (2013-01-03)
   I april 2010 ble europeisk luftfart rammet av utbruddet fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island. Askeskyen og dens spredning førte til at hele luftrommet over Norge ble stengt torsdag 15. april 2010. Det var to kritiske ...
  • Evaluering av Forsvarets logistikksystem – utvikling og anvendelse av et nytt metodisk rammeverk 

   Birkemo, Gunn Alice; Halvorsen, Ola Krogh; Graarud, Emil (2020)
   Tidligere studier ved Forsvarets forskningsinstitutt har påpekt gap i Forsvarets logistikksystem. Hensikten med denne studien har vært å undersøke om Forsvarets logistikksystem, ved bruk av strategiske partnere, påvirker ...
  • Forsvarsanalysen 2023 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
  • Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige ...
  • Fra kjøttkaker til cyberspace – muligheter og utfordringer ved strategisk samarbeid for forsvarssektoren 

   Birkemo, Gunn Alice; Bergaust, Julie Celine; Pedersen, Olger Breivik (2024-01-11)
   Strategisk samarbeid har siden 2011 fått stadig større oppmerksomhet i forsvarssektorens langtidsplaner. Dette skyldes Forsvarets behov for rask skalering av kapasitet og kompetanse i tråd med en endret sikkerhetspolitisk ...
  • Geografisk fordeling av sivile ressurser for forsvaret av Norge 

   Viste, Rebekka Hykkerud; Birkemo, Gunn Alice (2023-12-12)
   En stadig mer usikker sikkerhetssituasjon har ført til økt oppmerksomhet på forsvaret av Norge, og med det Forsvarets avhengighet av sivil støtte. FFI har i lengre tid pekt på at denne avhengigheten har økt i takt med ...
  • Is Norwegian long term defence planning risk based? 

   Birkemo, Gunn Alice (2013-02-01)
   The central and unavoidable challenge to defence planning is how to cope with uncertainty. As a strategic defence planner, the aim is to contribute to a long term defence plan which is a foundation for a viable national ...
  • Logistics as a security policy tool – exploring motivations for allied support in the case of Norway 

   Birkemo, Gunn Alice; Alme, Vårin; Diesen, Sverre (2022-12-10)
   How, if at all, might logistics serve as a security policy tool for increasing the likelihood of allied support? Over the last few years, European NATO allies such as Germany and France have expressed uncertainty about the ...
  • MilTech report 2012 

   Andås, Harald Erik; Blix, Tom Arild; Solheim, Svein Otto; Birkemo, Gunn Alice (2013-06-05)
   Developments within different technology areas and within specific defence related technologies are important for any small country. It is therefore essential to follow the technological developments in order to decide on ...
  • Responsive forsyningskjeder og sivilmilitært samarbeid 

   Birkemo, Gunn Alice (2016-07-07)
   En vesentlig forbedring av russisk reaksjonsevne og strategisk mobilitet er blant de rammevilkår som har påvirket Forsvarets krav til logistikkberedskap de siste årene. Samtidig legges det stadig større vekt på kosteffektive ...
  • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

   Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
   Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...