Now showing items 1-4 of 4

  • Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver 

   Author::Hove, Kjetil; Author::Berg-Knutsen, Espen; Author::Dahl, Per Kristian; Author::Rones, Nina (2019-08-30)
   I de siste langtidsplanene for forsvarssektoren har Heimevernet bare i begrenset grad vært gjen- stand for grundige faglige vurderinger. Stortinget har derfor bedt regjeringen om å innhente “en helhetlig faglig vurdering ...
  • Herregud, skal troppen ha bare jenter? – en evaluering av Jegertroppen ved Forsvarets spesialkommando 

   Author::Rones, Nina; Author::Steder, Frank Brundtland (2017-10-29)
   I 2014 etablerte Forsvarets Spesialkommando (FSK) et prøveprosjekt med en egen tropp for spesielt selekterte kvinner i førstegangstjeneste. Troppen fikk navnet Jegertroppen og vakte stor internasjonal oppmerksomhet, ...
  • Metodeutvikling for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret 

   Author::Rones, Nina; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Fasting, Kari; Author::Sand, Trond Svela (2018-01-31)
   Flere studier og undersøkelser har vist at både kvinner og menn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Dette har uheldige konsekvenser for de som utsettes for disse handlingene, og er ødeleggende for ...
  • Selekteres de riktige personene til dagens Forsvar? -beskrivelse av dagens seleksjonsordning til førstegangstjenesten 

   Author::Teien, Hilde Kristin; Author::Aandstad, Anders; Author::Gulliksrud, Kristine; Author::Kåsin, Jan Ivar; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Lereggen, Finn Arne; Author::Rones, Nina; Author::Sagen, Terje; Author::Gjein, Gaute; Author::Garang, Stein; Author::Thorsby, Grete; Author::Lang-Ree, Ole Christian; Author::Eriksen, Christoffer; Author::Voie, Øyvind (2019-09-09)
   I Norge har vi kjønnsnøytral verneplikt (allmenn verneplikt) som vil si at alle unge menn og kvinner må delta i seleksjonsprosessen til førstegangstjeneste. Førstegangstjenesten er en lovpålagt tjeneste hvor hensikten er ...