Now showing items 1-3 of 3

  • Defence against foreign influence – a value-based approach to define and assess harm, and to direct defence measures 

   Author::Kveberg, Torbjørn; Author::Alme, Vårin; Author::Diesen, Sverre (2019-11)
   How can states defend themselves against foreign influence? Western states’ need for a defence against foreign influence is not new, but it has become more pressing over the past decade. Many will claim Strategic ...
  • Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde 

   Author::Beadle, Alexander William; Author::Diesen, Sverre; Author::Nyhamar, Tore; Author::Bostad, Eline Knarrum (2019-07-05)
   Denne rapporten analyserer den fremtidige utviklingen i Norges globale omgivelser de neste 15–25 årene, og diskuterer mulige implikasjoner for Forsvaret og norsk forsvarsplanlegging. Dagens trusselbilde fremstår som mer ...
  • Lavintensivt hybridangrep på Norge i en fremtidig konflikt 

   Author::Diesen, Sverre (2018-04-26)
   Begrepet hybridkrigføring har som følge av utviklingen i væpnede konflikters karakter fått stor oppmerksomhet de senere år, og benyttes med et meget varierende meningsinnhold. For denne rapportens formål defineres begrepet ...