Now showing items 1-7 of 7

  • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

   Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
   Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
  • Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur – kritiske suksessfaktorar – Utvida samandrag av FFI-rapport 24/00074 

   Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Solheim, Åshild Grønstad; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2024-03-12)
   Eit viktig mål for Forsvaret er å få ein motstandsdyktig digital grunnmur. Kva bør Forsvaret gjere på eit strategisk nivå for å oppnå det? For å svare på spørsmålet har ein FFI-studie identifisert seks kritiske ...
  • Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur – kritiske suksessfaktorer 

   Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Solheim, Åshild Grønstad; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2024-03-06)
   En forutsetning for at Forsvaret skal løse oppgavene sine i fred, krise og krig, er tilgang til hensiktsmessig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Utredninger og studier viser at Forsvaret har utfordringer ...
  • Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre? 

   Voldhaug, Jan Erik; Hansen, Bjørn Jervell; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Rytir, Martin; Bentstuen, Ole Ingar (2021-11-11)
   Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles ...
  • Practical Jamming of a Commercial 5G Radio System at 3.6 GHz 

   Birutis, Agnius; Mykkeltveit, Anders (2022-09-22)
   Fifth-generation (5G) mobile technology has attracted interest from armed forces worldwide due to its many new possibilities for communication. Military operations may face threats in the electromagnetic spectrum, such as ...
  • Sourcing for Forsvarets IKT-virksomhet – skisse til rammeverk 

   Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2022-12-12)
   Strategisk samarbeid har fått økt oppmerksomhet i de siste tre langtidsperiodene. Forsvarsdepartementet har etablert prinsippet så sivilt som mulig og så militært som nødvendig for at Forsvaret skal kunne nyttiggjøre seg ...
  • A study of 5G New Radio and its vulnerability to jamming 

   Birutis, Agnius; Mykkeltveit, Anders; Ulversøy, Tore; Borlaug, Øystein Dag; Kårstad, Jørn (2022-04-27)
   Information and communication technology (ICT) is a critical factor needed by the Norwegian Armed Forces to succeed in their missions. Over the coming years, the Norwegian defence sector will invest heavily in new ...