Now showing items 1-10 of 10

  • Den nye russiske hærreserven – Russlands mobilisering av reservister innen rammen av BARS høsten 2021 

   Hakvåg, Una (2022-04-19)
   Høsten 2021 startet Russland mobilisering av reservister over store deler av landet til en stående hærreserve. Reservistene som tas opp i hærreserven vil få lønn fra forsvarsministeriet og bli innkalt til månedlige øvelser. ...
  • Forsvarsanalysen 2023 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
  • Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige ...
  • Kildegrunnlag og metode i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi 

   Hakvåg, Una; Engebretsen, Pernille; Udal, Julie Helseth (2021-12-21)
   I denne rapporten redegjør vi for kildegrunnlaget i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi. Rapporten inneholder en gjennomgang av sentrale primær- og sekundærkilder samt en diskusjon av kvaliteten på kildetilfanget og ...
  • Rekruttering til Russlands væpnede styrker - status, tiltak og utfordringer 

   Hakvåg, Una (2016-01-08)
   Russlands væpnede styrker har i post-sovjetisk tid opplevd sviktende rekruttering. Innen rammen av forsvarsreformen av 2008 har russiske myndigheter derfor iverksatt en rekke personalpolitiske tiltak hvis formål er å ...
  • Russian defense spending after 2010: the interplay of personal, domestic, and foreign policy interests 

   Hakvåg, Una (2017)
   Since 2010, Russia’s defense spending has seen an average annual real growth of 10%, causing a profound shift in the composition of government expenditure. This article examines the formal and informal processes through ...
  • Russisk forsvarsutvikling frem mot 2020 : sluttrapport 

   Hakvåg, Una; Bukkvoll, Tor; Åtland, Kristian (2011-08-31)
   Russlands væpnede styrker er inne i en omfattende reform- og moderniseringsprosess. Sentrale stikkord i denne prosessen er profesjonalisering, gradvis nedbygging av den vernepliktsbaserte mobiliseringshæren, etablering ...
  • Russlands nye styrkemål 

   Hakvåg, Una (2023-04-25)
   Russland har de siste årene hatt en ambisjon om en aktiv styrke på 1 million soldater. I desember 2022 varslet Russlands forsvarsminister at landet vil øke antallet soldater i De væpnede styrkene til 1,5 millioner innen ...
  • Skremmende tall? : realismen i det russiske våpenprogrammet GPV-2020 

   Hakvåg, Una; Hove, Kjetil; Sendstad, Cecilie (2012-09-04)
   Russland planlegger å skifte ut størsteparten av den militære materiell- og utstyrsparken innen 2020. I alt skal det settes av om lag 3 500 milliarder norske kroner til formålet. Hvis planene finansieres og materialiseres, ...
  • Why Russia opposes a NATO missile defence in Europe : a survey of common explanations 

   Nygaard, Ida; Hakvåg, Una (2013-01-03)
   During the past decade plans to establish a US-led NATO missile defence system in Europe has been one of the most contested issues in the relationship between Russia and NATO. This report provides a survey of the most ...