Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Bjørn Olav
dc.date.accessioned2016-02-17T11:46:34Z
dc.date.accessioned2016-03-10T12:59:04Z
dc.date.available2016-02-17T11:46:34Z
dc.date.available2016-03-10T12:59:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationInternasjonal Politikk 2015, 73(3)en_GB
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/51
dc.descriptionKnutsen, Bjørn Olav. Er Nato en effektiv allianse? Om forholdet mellom kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner. Internasjonal Politikk 2015 ;Volum 73.(3)en_GB
dc.description.abstractHvilke forhold er det som bestemmer Natos effektivitet som allianse, og hvorfor er det slik at Nato av mange anses som best egnet til å være en kollektiv forsvarsallianse? Med et liberalt-institusjonalistisk utgangspunkt er formålet med artikkelen å studere forholdet mellom Natos kollektive forsvarsforpliktelser og de andre oppgavene Nato har påtatt seg etter den kalde krigen, i første rekke internasjonale stabiliseringsoperasjoner. Artikkelen konkluderer med at en av de viktigste årsakene til problemene med alliansesolidaritet, slik vi har sett i flere Nato-operasjoner, er at Nato som i utgangspunktet ble etablert for å være en amerikansk forpliktelse overfor de europeiske medlemmene, på 2000-tallet ble omformet til å bli en allianse der de europeiske medlemmene støttet opp under USAs globale engasjement. Skal Nato i årene som kommer være en effektiv allianse, må den europeiske innflytelsen i alliansen bli sterkere samtidig som alliansen primært må ha kollektivt forsvar som sin viktigste oppgave. Is NATO an effective alliance? On the relationship between collective defence and international operations What determines Nato’s effectiveness as an alliance, and why is it that it is considered by many as best suited to remaining a collective defence alliance? Taking a liberal-institutionalist approach, this article studies the relationship between Nato’s core task of collective defence and the other tasks it has conducted since the end of the Cold War, primarily international stabilisation operations. The article concludes that one of the main challenges to alliance solidarity, as we have witnessed in several Nato operations, is that Nato, which was initially established to ensure US commitment to European security, has been transformed during recent years into an alliance where the European allies have become more engaged in United States’ global engagements. I argue that if in coming years Nato is to be an effective alliance, the European influence within it must become stronger and its primary task must be a return to collective defence.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/ip/2015/03/er_nato_en_effektiv_allianse_-_om_forholdet_mellom_kollekt
dc.titleEr Nato en effektiv allianse? Om forholdet mellom kollektivt forsvar og internasjonale operasjoneren_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.date.updated2016-02-17T11:46:34Z
dc.identifier.cristinID1302926
dc.identifier.cristinID1302926
dc.identifier.cristinID1302926
dc.identifier.cristinID1302926
dc.source.issn1891-1757
dc.type.documentJournal article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record