Show simple item record

dc.contributor.authorLindgren, Petter Y.en_GB
dc.contributor.authorPresterud, Ane Ofstaden_GB
dc.date.accessioned2021-10-08T12:10:44Z
dc.date.accessioned2021-11-18T11:47:04Z
dc.date.available2021-10-08T12:10:44Z
dc.date.available2021-11-18T11:47:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationLindgren PYL, Presterud AO. Øke bemanningen i Forsvaret i dramatisk nedgangskonjunktur? En samfunnsøkonomisk vurdering. Samfunnsøkonomen. 2021;135(1):45-59en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2951
dc.descriptionLindgren, Petter Y.; Presterud, Ane Ofstad. Øke bemanningen i Forsvaret i dramatisk nedgangskonjunktur? En samfunnsøkonomisk vurdering. Samfunnsøkonomen 2021 ;Volum 135.(1) s. 45-59en_GB
dc.description.abstractKoronapandemien har resultert i kraftige fall i etterspørsel, produksjon og sysselsetting i Norge og internasjonalt. Arbeidsledigheten i Norge er nå unormalt høy. Arbeidsøkonomisk litteratur har påvist at det er kostbart både å miste jobben og å bli utdannet inn i et krevende arbeidsmarked. Ett mottiltak kan være å øke bemanningen i offentlige sektorer samfunnet uansett ønsker å styrke i årene fremover. Den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP) legger opp til en slik oppbemanning i perioden frem mot 2024. I denne artikkelen undersøker vi den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av en raskere oppbemanning av Forsvaret enn det legges opp til i LTP. Resultatene viser at hvis den høye arbeidsledigheten varer i minst ett år er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. Resultatene er robuste overfor en rekke følsomhetsanalyser, men avhenger av at Forsvaret unngår å rekruttere personer med ferdigheter det er høy konkurranse om i arbeidsmarkedet. Hvis dette tiltaket er interessant, anbefaler vi at Forsvaret spesielt retter rekrutteringen mot arbeidsledige eller personer det er mindre konkurranse om i arbeidsmarkedet.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectForsvareten_GB
dc.subjectArbeidsmarkeden_GB
dc.subjectØkonomien_GB
dc.subjectLangtidsplanleggingen_GB
dc.titleØke bemanningen i Forsvaret i dramatisk nedgangskonjunktur? En samfunnsøkonomisk vurderingen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.date.updated2021-10-08T12:10:44Z
dc.identifier.cristinID1929998
dc.source.issn1890-5250
dc.type.documentJournal article
dc.relation.journalSamfunnsøkonomen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record