Show simple item record

dc.contributor.authorSkogen, Erling (red)en_GB
dc.date.accessioned2019-07-11T08:11:29Z
dc.date.available2019-07-11T08:11:29Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-464-0773-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2568
dc.description.abstractI 1946 nedsatte forsvarsminister Jens Chr. Hauge ”Forsvarskommisjonen av 1946” med oppdrag bl.a. å vurdere det teknologiske perspektiv i forsvarssammenheng. FFI bidro ves-entlig til kommisjonens arbeid gjennom sine ”Tekniske utredninger”. Som en konsekvens av Forsvarskommisjonens innstilling omdisponerte forsvarsministeren 10 millioner kroner for 1947 til FFI. Fem millioner kroner skulle gå til bygging av en uranmile og fem millioner kroner til oppbygging av rakett-teknisk kompetanse ved instituttet. På denne tiden ble bekjempelse av undervannsbåter vurdert som en høyt prioritert opp-gave for den norske marine.Blant de hjemvendte norske forskere som hadde arbeidet i britiske militære forsknings-institutter under krigen utgjorde den største gruppen de som hadde arbeidet med akus-tisk deteksjon av undervannsbåter ved Royal Navys forskningsstasjon i Fairlie i Skottland.Det var Fredrik Møller, Henr.ik Nødtvedt, Ole Fr. Harbek, Ingjald Engelsen og TorvaldGerhardsen. Det var disse forskerne som utgjorde kjernen i instituttets avdeling for Asdic, og som utviklet ekkoloddet og ”Havneasdic’en”.Kun en av de hjemvendte forskerne, Hans Chr. Christensen, hadde arbeidet med rakett-utvikling i britiske forskningsinstitusjoner. Han ble som seksjonssjef ved Avdeling for kjemi (Avd K) overlatt ansvaret for utviklingen av FFIs rakettekniske kompetanse.
dc.language.isonoben_GB
dc.publisherForsvarets forskningsinstitutten_GB
dc.relation.ispartofseriesHistoriske hefter;2
dc.subjectTerneen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Antiubåtvåpenen_GB
dc.titleTerne - et anti ubåtvåpenen_GB
dc.type.documentHistorisk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record