Now showing items 1-5 of 5

  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer 

   Gulichsen, Steinar; Vatne, Dagfinn Furnes; Dahl, Per Kristian (2020-07-01)
   Gjennom behandlingen av Landmaktsproposisjonen i 2017 besluttet Stortinget den videre utviklingen for landmakten i Forsvaret. I vedtaket ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med «en helhetlig faglig ...
  • Makroøkonomiske trender 2012 - forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv 

   Vatne, Dagfinn Furnes (2012-03-12)
   Denne rapporten tar for seg Forsvarets mest sentrale økonomiske forutsetninger. Det gjøres først rede for den historiske utviklingen i forsvarsbudsjettets størrelse i en nasjonal kontekst. Deretter sammenliknes denne ...
  • Norwegian long-term defence analysis - a scenario- and capability-based approach 

   Vatne, Dagfinn Furnes; Køber, Petter Kristian; Guttelvik, Mona Sagsveen; Arnfinnsson; Brynjar; Rise, Ørjan Rogne (2020-10-21)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) supports the political and military leadership of Norwegian defence in their long-term defence planning. In this report, we describe and review the method FFI uses to ...
  • Wargaming for the Purpose of Knowledge Development: Lessons Learned from Studying Allied Courses Of Action 

   Vatne, Dagfinn Furnes; Guttelvik, Mona Sagsveen; Hennum, Alf Christian; Malerud, Stein (2022-09-19)
   We present a series of four wargames intended to improve our ability to analyze the alliance aspect of Norwegian military operations. We discuss the objectives, the set-up, and the lessons learned. The wargames proved to ...