Now showing items 1-1 of 1

    • Kildegrunnlag og metode i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi 

      Hakvåg, Una; Engebretsen, Pernille; Udal, Julie Helseth (2021-12-21)
      I denne rapporten redegjør vi for kildegrunnlaget i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi. Rapporten inneholder en gjennomgang av sentrale primær- og sekundærkilder samt en diskusjon av kvaliteten på kildetilfanget og ...