Now showing items 1-9 of 9

  • Forsvarets miljøregnskap for 2004 

   Christiansen, Magnus; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2005 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2007 

   Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2008)
   English summary The environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008 

   Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra forsvarssektorens aktiviteter og identifisere de mest betydningsfulle ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2011-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 

   Ringnes, Hege; Fjellheim, Kristin; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2012-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Helse- og miljømessige konsekvenser ved Forsvarets bruk av røykammunisjon med hvitt fosfor 

   Johnsen, Arnt; Longva, Kjetil Sager; Ringnes, Hege; Strømseng, Arnljot (2003)
   Literature about the toxic, physical and chemical properties of white phosphorus is studied to assess the health and environmental consequences from the use of white phosphorus ammunition. Information from the Norwegian ...
  • Sluttrapport for oppdrag FFI-2008068, Skifte Eiendom : etablering av rutiner for registrering i Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2010)
   I forsvarssektorens system for miljøledelse stilles det krav til at miljøpåvirkninger skal registreres i forsvarssektorens miljødatabase (MDB). MDB skal samle informasjon som skal danne grunnlag for intern styring av ...
  • Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2012-03-26)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå hvilke teknologiske tiltak forsvarssektoren kan gjennomføre for å redusere drivstoff- og energiforbruket og dermed klimagassutslippene fra bruk av fossile energibærere i sektoren ...