Now showing items 1-13 of 13

  • Arbeidsmetodikk i NbF implementeringsplan 

   Reitan, Bård K.; Bentstuen, Ole Ingar (2008)
   Formålet med prosjekt 1092 NbF1 Implementeringsplan har vært å lage et begrunnet forslag til hvilke typer norske militære enheter som bør kunne knyttes sammen i nettverk og hvordan. Dette dokumentet presenterer prosjektets ...
  • Experiment report: "Negotiation Based Resource Allocation" : Battle Griffin 2005 

   Reitan, Bård K.; Enemo, Geir; Bjørnstad, Anne Lise; Hafnor, Hilde (2005)
   This document contains an overall description of the exploratory experiment “Negotiation based resource allocation”, conducted by FFI-project 879 “NBF i operasjoner” in the period March 1-6 2005 during the military exercise ...
  • Experiment report: "SOA - Cross Domain and Disadvantaged Grids " - NATO CWID 2007 

   Haakseth, Raymond; Gagnes, Tommy; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Reitan, Bård K. (2007)
   Våren 2007 deltok til sammen tre prosjekter fra FFI på øvelsen NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) på Jørstadmoen. Deltagelsen var samlet under ett forsøk med navnet ”SOA – Cross Domain and ...
  • Forventningene til Nettverksbasert forsvar : 6 tema 

   Reitan, Bård K.; Pålhaugen, Lene (2004)
   In the project NBF i operasjoner (Network based defence for operations) we have experienced a need to better understand the underlying expectations that have made the Network Based Defence (NBD) concept so popular. In ...
  • Håndbok for kostnadsberegninger ved Forsvarets forskningsinstitutt 

   Reitan, Bård K.; Pløen, Sven Erik; Nilssen, John Egil (2004)
   This report describes and explains a methodology for the projects at FFI to base their work upon when calculating economical key figures. Cost estimates from the different projects at FFI are used as input to the overall ...
  • Information Management i det nye informasjonslandskapet 

   Reitan, Bård K. (2010)
   Vi møter stadig mer digital informasjon og det skjer i flere og flere nye situasjoner. Dette er med på å forme det nye informasjonslandskapet. Denne ”nye informasjonen” er til tider kvalitetsmessig helt forskjellig fra ...
  • "Joint Experiment 2010" : om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv 

   Hafnor, Hilde; Reitan, Bård K.; Valaker, Sigmund; Bentsen, Dan Helge; Gran, Cecilie Jackbo; Wold, Roar; Kvamme, Ole Bjarne; Waade, Stig Werner (2010)
   Gjennom samarbeidet med Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK) og Sjøkrigsskolen (SKSK) gjennomførte FFI-prosjekt 1084 ”Samhandling i nettverk – eksperimentering” (SINETT) et todagers piloteksperiment - ”Joint eksperiment ...
  • Prestasjonsbasert logistikk (PBL) - muligheter og utfordringer 

   Gulichsen, Steinar; Reitan, Bård K.; Listou, Tore (2011-11-01)
   Prestasjonsbasert logistikk, eller Performance-Based Logistics (PBL), er et relativt nytt konsept for understøttelse av militære systemer. En grunntanke i PBL er endringen fra den tradisjonelle transaksjonsbaserte formen ...
  • Semantic wiki - collaboration, semantics & semi-structured knowledge 

   Fidjeland, Mikael; Reitan, Bård K.; Hansen, Annika; Halvorsen, Jonas; Hafnor, Hilde (2010)
   Wikis are collaboration tools and characteristic examples of Web 2.0 utilisation of technology. Users participate to generate content and maintain the quality of information within the wiki. Information is contained in ...
  • Sluttrapport for prosjekt 879 NBF i operasjoner 

   Hafnor, Hilde; Enemo, Geir; Bjørnstad, Anne Lise; Reitan, Bård K. (2007)
   Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet i, og resultatene fra, FFI-prosjekt 879 NBF i operasjoner. Hovedmålsetting for prosjektet har vært å bidra til å klargjøre hva NBF innebærer for Forsvaret. En sentral del av ...
  • Sosiale teknologier for samhandling og nettverking : fra publisering til deltagelse og sosial interaksjon 

   Reitan, Bård K.; Hafnor, Hilde (2007)
   En generell militær trend er det økte fokuset på ”evne til samarbeid”. Bakgrunn for denne rapporten er ønske om å ta i bruk og utnytte ”moderne” informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å øke den militære evnen ...
  • Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden 

   Hafnor, Hilde; Reitan, Bård K.; Hadzic, Dinko (2007)
   Dette er en innledende studie hvor vi ser på hvordan 3D virtuelle verdener kan gi nytteverdi i en militær samhandlingskontekst. 3D teknologi har i løpet av det siste tiår gått fra å være en eliteteknologi til å bli en ...
  • Web-oriented architecture : network-based defence development made easier 

   Fidjeland, Mikael; Reitan, Bård K. (2009)
   Information is power. Network-based Defence is about leveraging this power to achieve more effective operations. New technologies are necessary, but so are organisational changes. Web-oriented Architecture (WOA) is an ...